Táto budova v štýle Mestská krajina je vzácnym príkladom použitia tej istej skupiny farieb vždy v inom pomere na tej istej fasáde. Je tu prezentované, aké množstvo faktorov vplýva na konečný vzhľad fasády.Návrh 1 a návrh číslo 3 sú založené na kombinovanom kontraste farieb z Belasého, Základného a Hlbokého typu. Návrh 2 takisto používa rovnaký set farieb z Belasého, Tmavého a Hlbokého typu, ale v rozdielnych pomeroch.
Z dôvodu individuálnych nastavení monitora sa vyobrazené farby môžu mierne líšiť od reálnych vzoriek. Odporúčame nahliadnúť do vzorkovníka produktov, ktorý je k dispozícii u našich obchodných partnerov.