Key Facts

Ceretherm Express

Vysoko odolný a spoľahlivý zatepľovací systém. Posyktuje všetky výhody a exceletné izolačné vlastnosti spolu s výhodou rýchlej inštalácie. Ide o správnu voľbu vo všetkých prípadoch, kde čas hrá dôležitú rolu.

Vlastnosti:

  • Express – inštalácia zateplenia sa urýchli o 5 dní
  • Samočistiaci a odolný proti zašpineniu
  • Vysoká odolnosť
  • Receptúra Bioprotect – odolnosť proti biologickej kontaminácii
  • Hydrofóbny
  • Vysoká flexibilita a odolnosť proti mechanickému namáhaniu a poveternostným vplyvom
  • Vynikajúce izolačné vlastnosti – 25 x lepšie ako pre cementové lepidlá na EPS
  • Vynikajúce pracovné parametre
  • Vysoká efektívnosť
  • Možnosť lepenia EPS pri vačšom rozsahu teplôt od 0 °C do +40 °C

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, keramické tehly a rovnorodé steny
Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m) a verejné budovy
Obzvlášť vhodný pre: budovy v oblastiach s vysokou vlhkosťou a budovy v oblastiach so silným znečistením (v blízkosti ciest, priemyselných oblastí)

1. Lepiaca hmota

• PU lepidlo Ceresit CT 84 Express na EPS dosky
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastným platným SK TP a spĺňajúce požiadavky SK TP systému Express

2. Izolačné dosky

• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s SK TP systému Express, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 18 cm

3. Výstužná vrstva

• Výstužná mriežka v súlade s SK TP systému Express, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
• Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“, malta Ceresit CT 80 alebo Ceresit CT 85

4. Základný náter

• Nepoužíva sa na maltu Ceresit CT 87 „2v1“
• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky (na maltu Ceresit CT 80 a Ceresit CT 85)
• Náter Ceresit CT 16 na akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky (na maltu Ceresit CT 80 a Ceresit CT 85)

5. Omietky

• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74

6. Nátery

• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®