Key Facts

Ceretherm Impactum

Unikátne zatepľovacie riešenie s výnimočnou flexibilitou, silou a odolnosťou proti nárazu so silou až 100 J. Pomáha chrániť budovu ako helma, poskytuje istotu aj v tých najnáročnejších poveternostných podmienkach či pod vplyvom veľkého mechanického namáhania. Všetky jeho vlastnosti garantujú vysokú odolnosť a estetiku vašej fasády.

Vlastnosti:


• Extrémna životnosť
• Extrémna flexibilita a mechanická odolnosť až do 100 J
• Zosilnené karbónovými, sklenenými a polyakrylamidovými vláknami
• Extrémna odolnosť proti UV žiareniu
• Vysoko hydrofóbny
• Extrémne nízka nasiakavosť systému
• Vysoká odolnosť proti biologickej kontaminácii
• Samočistiaci a odolný proti nečistotám
• Skvelá spracovateľnosť
• Rýchla aplikácia (bez aplikácie základného náteru)
• Možnosť použitia tmavých a intenzívnych farebných odtieňov na fasáde

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, betón, keramické tehly a tvárnice
Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m) a verejné budovy
Obzvlášť vhodný pre: budovy v oblastiach s vysokými teplotnými rozdielmi, nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a silným UV žiarením, vysokou vlhkosťou a pre budovy v oblastiach so silným znečistením (v blízkosti ciest, priemyselných oblastí)
Rozhodne odporúčaný pre: soklové oblasti, priečelia budov a vchody

1. Lepiaca hmota

• Lepiaca malta Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 83 alebo CT 85
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Impactum
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Impactum, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva

• Jedna alebo dve výstužné mriežky v súlade s ETA systémom Impactum, s plošnou hmotnosťou min. 160 g/m2
alebo 335 g/m2
• Ceresit CT 100

4. Základný náter

Nepoužíva sa

5. Omietky

• Odporúčaná: Elastomérová omietka Ceresit CT 79
• Ostatné: akrylátová omietka Ceresit CT 60 „hladená“, silikátovo-silikónová omietka Ceresit CT 174 „hladená“, silikátová
omietka CT 72 „hladená“, silikónová omietka Ceresit CT 74 „hladená“, mozaiková omietka Ceresit CT 77

6. Náter

Akrylátové nátery Ceresit CT 42, CT 44, Silikónový náter Ceresit CT 48, CT 54, Nanosilikónový náter Ceresit CT 49