Key Facts

Ceretherm Premium Wool

Izolačný systém, ktorý je naozaj priedušný. Ponúka požiarnu klasifikáciu triedy A2, zvukotesnosť a zároveň zvýšenú odolnosť proti nárazu a trvanlivosť. Je vynikajúcim riešením aj pre náročné aplikácie.

Vlastnosti:

  • Vysoká priepustnosť vodných pár
  • Vysoká odolnosť
  • Receptúra BioProtect – vysoká odolnosť proti biologickej kontaminácii
  • Vysoká flexibilita a odolnosť proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom
  • Zvukotesný
  • Ekologický – minerálna vlna
  • Vynikajúce pracovné parametre
  • Rýchly (žiadna penetrácia, úspora práce)

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, betón, keramické tehly a tvárnice, nerovnorodé steny, silikátové tehly
Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m), bytové domy nad 11 podlaží a verejné budovy (školy, nemocnice, divadlá)

1. Lepiaca hmota

• Lepiaca malta Ceresit CT 190 alebo biela malta Ceresit CT 87 „2v1“
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému
Premium Wool
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

• Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Premium Wool
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva

• V súlade s ETA systémom Premium Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
• Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“

4. Základný náter

• Nepoužíva sa

5. Omietky

• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „ryhovaná“ Ceresit CT 36, „hladená“ Ceresit CT 137,
dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60, elastomérová omietka Ceresit CT 79
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Silikátovo-silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Mozaiková omietka: Ceresit CT 77

6. Náter

• Silikónový náter: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 721 (na omietku Ceresit CT 720)
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®