Popis produktu

Univerzálny tesniaci a lepiaci tmel

Ceresit FT 101 - Univerzálny tesniaci a lepiaci tmel

Lepí, tmelí, vypĺňa

Vlastnosti

 • Vhodný na tmelenie aj lepenie
 • Vysoko elastický, spĺňa ISO11600-F-25HM (pružnosť 25 %)
 • Vynikajúca adhézia k najrôznejším povrchom bez nutnosti podkladového náteru
 • Vysoká okamžitá priľnavosť na väčšinu materiálov
 • Možnosť použitia aj na vlhké podklady
 • Vhodný na použitie na prírodný kameň
 • Rozmerovo stabilný – nezmršťuje sa
 • Neobsahuje rozpúšťadlá
 • Trvalo odolný proti UV žiareniu – netvoria sa žiadne povrchové praskliny a trhliny
 • Jednoduchá aplikácia aj pri nízkych teplotách (stabilná hustota)
 • Po vytvrdnutí je pretierateľný a brúsiteľný
 • Neobsahuje silikón
 • Neobsahuje nebezpečné izokyanáty

Oblasti použitia

Ceresit FT 101 je viacúčelový, jednozložkový, elastický lepiaci tmel určený na použitie v interiéri aj exteriéri, založený na technológii Flextec®, ktorý vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. FT 101 sa odporúča na elastické spoje a utesňovanie, montáž okenných parapetov, podlahových líšt, dlaždíc, spájanie kovových prvkov, utesňovanie rozvodov, ventilácie a klimatizácie, vyplňovanie dilatačných škár v podlahách a stenách (vertikálne aj horizontálne spoje), vyplňovanie prasklín a pod. Je vysoko mechanicky odolný. FT 101 sa nanáša štandardnou výtlačnou pištoľou.

Nevytvrdnutý produkt

Báza: Polymer Flextec® vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou
Zápach: alkoholový
Konzistencia: pasta
Hustota: cca 1,4 g/ml
Odpor proti toku: 0 mm
Doba zaschnutia na povrchu: cca 20 min.
Rýchlosť vytvrdzovania: cca 2 mm/24 hodín
Okamžitá priľnavosť: cca 20 g/cm²
Teplota spracovania: od +5 °C do +40 °C (teplota podkladu)

Vytvrdnutý produkt

Zápach: bez zápachu
Tvrdosť Shore A: cca 40
Modul pružnosti 100%: cca 0,80 N/mm2 (ISO 8339-A)
Pevnosť v ťahu: cca 1,1 N/mm² (ISO 8339-A)
Predĺženie pri pretrhnutí: cca 350 % (ISO 8339-A)
Predĺženie pri pretrhnutí: cca 420 % (ISO 8339-B)
Obnovené pri max. roztiahnutí: cca 85 % (ISO 7389-B)
Teplotná odolnosť: −40 °C až +80 °C
Zmrštenie: cca −3 %
Možnosť roztiahnutia: cca 25 %
Odporúčaná šírka spoja: 10–35 mm

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Spoje musia byť suché, zdravé, čisté a bez látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť (napríklad olej, mastnotu, starý tmel). Naskrutkujte trysku a odrežte ju pod uhlom, aby zodpovedala šírke spoja a vyplňte tesniaci materiál do spoja.

Vypĺňanú škáru vyhľaďte v priebehu 5 minút pomocou vhodného nástroja (napríklad rozprašovača) a vody s malým množstvom umývacieho prostriedku na umývanie riadu alebo mydla. Vždy sa vyhnite adhézii na tri boky. Sledujte šírky škáry najmenej 5 mm vo vnútri a minimálne 10 mm vonku. Naplňte dilatačné škáry pásikom z penového obloženia uzavretých buniek.

Video

Pozrite si video prezentujúce unikátne vlastnosti vybraných Pattex a Ceresit technlogií