Popis produktu

Tesniaci pás

Ceresit BT 21 Tesniaci pás

Samolepiaci bitúmenový tesniaci pás, spracovateľný pri teplotách do -5°C

Vlastnosti

  • spracovateľný až do −5°C
  • v spojení s BT 26 vhodný pre ľahko vlhké podklady
  • ihneď vodotesný a odolný proti dažďu
  • premosťujúci trhliny
  • spracovateľný za studena
  • odolný proti prieniku radónu

Oblasti použitia

Tesniaci pás Ceresit BT 21 je určený na použitie na vertikálne i horizontálne plochy v interiéri i exteriéri, vždy zo strany náporu vlhkosti, na utesnenie a izoláciu základového muriva, oporných stien, podlahových konštrukcií, pivničných priestorov, balkónov, terás, na utesnenie objektov a častí stavieb, proti pôdnej vlhkosti a netlakovej vode. Pri hrubých pórovitých kameňoch, kde možno očakávať kontaktnú adhéziu menšiu ako 80 %, použite iné utesňovacie systémy, napr. Ceresit CP 43, CP 44 alebo Ceresit CP 48 Express. Tesniaci pás Ceresit BT 21 nie je odolný proti UV žiareniu, je odolný proti agresívnym látkam vyskytujúcim sa v zemine a podzemnej vode.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby v suchom a chladnom prostredí, v originálnych dobre uzavretých a nepoškodených obaloch, pri dodržaní nasledovných podmienok:

  • role Ceresit BT 21 musia byť prepravované a skladované vo zvislej polohe, až do spracovania je potrebné ich chrániť pred tlakom, teplom a vlhkom
  • pri vysokých letných teplotách skladujte až do spracovania v chladných priestoroch, pri nízkych teplotách v temperovaných priestoroch
  • ochranný kartón odstráňte až na mieste tesne pred spracovaním.
Balenie: Rolky 15 x 1 m = 15 m2 v kartóne
Farba: čiernošedá
Hmotnosť: cca 1,7 kg/m2
Teplota spracovania: -5°C až +30°C

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

K príprave podkladu a spracovaniu membrán je potrebné pristupovať veľmi opatrne, pretože akékoľvek nesprávne použitie týchto produktov môže viesť k vážnemu poškodeniu. Preto si všetky informácie dôkladne skontrolujte podľa technického listu.