Popis produktu

CE 79 UltraPox Color

Biela chemicky odolná dvojzložková epoxidová škárovacia hmota a lepidlo na obklady a dlažbu.

Vlastnosti

  • vodotesná a odolná proti chemickému zaťaženiu
  • vhodná pre kontakt s pitnou vodou
  • ľahké spracovanie
  • na šírku škáry 2–6 mm

Oblasti použitia

Chemicky odolná biela škárovacia hmota na škárovanie keramických a kamenných obkladov, obkladových prvkov z priesvitných alebo priehľadných materiálov ako sú sklo, sklenené mozaiky, prírodný a umelý kameň a pod. Na lepenie a škárovanie v interiéri i exteriéri, v miestach zaťažených agresívnymi vplyvmi, chemickými látkami, v oblastiach trvalo zaťažených vlhkosťou alebo v kontakte s pitnou vodou.

Skladovanie

CE 79 – do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom prostredí, pri teplote viac ako +10 °C, v originálnych a nepoškodených obaloch. Chráňte pred mrazom!
 

Báza: epoxidová živica s minerálnymi plnivami, pigmentmi a ďalšími prísadami
Farba: biela  
Hustota čerstvej malty: 1,6 kg/dm3
Pomer miešania: 10 hm. dielov zložky A na 1 hm. diel zložky B; množstvo zložky C závisí od požadovaného odtieňa
Doba spracovania: cca 90 min.
Možnosť zaťaženia: po 24 hod.
Chemická odolnosť: po 7 dňoch od aplikácie
Tepelná odolnosť: od -30 °C do +100 °C
Pevnosť v ťahu: ≥ 2,2 MPa

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

CE 79 priľne ku všetkým čistým, pevným, nosným, rovným, suchým a vlhkým podkladom bez obsahu látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Nerovné plochy alebo priehlbiny sa musia predtým vyrovnať (pozrite si produkty Ceresit na podlahy a interiérové povrchové úpravy). Keď sa malta používa ako škárovacia hmota, musí byť dostatočne vytvrdnutá. Na zabezpečenie trvalej priľnavosti ku kovom musí byť podkladový povrch čistý kov alebo natretý epoxidovou antikoróznou ochrannou vrstvou.

Pred nanášaním Ceresit CT 79 si prosím prečítajte technický list!

Miešanie

CM 79 je reaktívna malta tvorená jednou kvapalnou zložkou a jednou pastovou zložkou. Pridajte kvapalnú zložku (tvrdidlo) do pasty (živice) a premiešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek.  

Spracovanie - Lepenie obkladov, dlažby a kameňa

CE 79 sa musí nanášať vhodným zubovým hladidlom podľa veľkosti obkladu a dlažby. Doba spracovateľnosti, ktorá je totožná s korekčným časom, je približne 90 minút. Pri lepení keramických obkladov a dlažieb v priestoroch s vysokým zaťažením (ako sú napríklad kúpele, bazény) ochráňte povrchy podľa informácií v technickom liste.

Spracovanie - Škárovanie spojov

Lepiaca vrstva musí byť pred škárovaním dostatočne vytvrdnutá. Hmotu CE 79 naneste špeciálnym hladidlom na epoxidové hmoty do suchých a čistých škár tak, aby boli úplne zaplnené. Prebytočný materiál potom uhlopriečnym smerom stiahnite hladidlom z povrchu obkladov alebo dlažby.

Čistenie

Pred čistením počkajte, kým začne epoxidová škárovacia hmota tvrdnúť. Pomocou jemnej špongie a malého množstva vody odstráňte všetok zvyšný materiál z povrchu dlažby alebo obkladačiek. Krúživými pohybmi vznikne na povrchu obkladov z materiálu emulzia, výslednú hmotu následne odstráňte. Potom zotrite zvyšky čistou jemnou špongiou s veľmi malým množstvom vody.  

Aplikačné video

Montáž chemicky odolných systémov