Popis produktu

CM 12 Express

Rýchlotuhnúca lepiaca malta

Vlastnosti

  • pre interiér i exteriér
  • vhodná na podlahové vykurovanie
  • pochôdzna po 3 hodinách
  • na obklady a dlažbu do veľkosti < 0,8 m²
  • na prírodný kameň nenáchylný k prefarbeniu
 

Oblastni použitia:

Ceresit CM 12 Express sa používa na vysoko pevne lepenie keramických obkladov a dlažby, ako aj na lepenie liatych betónových dosiek a jemnej kameniny. Na použitie v interiéri i exteriéri pri lepení tenkovrstvovou alebo strednevrstvovou metódou. Vhodná taktiež na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažby. V prípade lepenia prírodného kameňa náchylného na prefarbenie odporúčame vždy vykonať najskôr vlastné skúšky vedúce k overeniu skutočnosti, či malta nespôsobuje jeho prefarbenie. CM 12 Express lepiaca malta je vhodná na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, na balkónoch a terasách, v budovách s intenzívnou prevádzkou. Vhodná aj na podlahové vykurovanie.

 

Skladovanie

Do 9 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

 

Technické údaje

Báze: zmes cementov s plnivami a modifikátormi
Hustota: 1,4 kg/cm3
Doba úvodného zrenia: cca 5 min.
Otvorená doba: cca 20 min.
Pochôdzna po: po 3 hod.
Teplota spracovania: + 5 °C až + 35 °C
Doba spracovania: cca 50-60 min.
Pomer miešania: 5,5 – 5,75 l vody na 25 kg

Dokumenty na stiahnutie