Popis produktu

Jednozložková ZIMNÁ pištoľová montážna PU pena, aplikačná teplota od −10°C

Ceresit TS 52 PRO Winter

Jednozložková ZIMNÁ pištoľová montážna PU pena, aplikačná teplota od −10°C

Vlastnosti

  • Vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
  • Vysoká tepelná a akustická izolácia
  • Odoláva vlhkosti
  • Veľmi dobré plniace schopnosti – vynikajúco vypľňa dutiny
  • Veľmi presné dávkovanie
  • Minimálny odpad vďaka presnému dávkovaniu
  • Odolný voči starnutiu

Oblasti použitia

CERESIT WINTER (ZIMNÁ) TS52 PRO je jednozložková pištoľová, polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena je určená len pre aplikáciu pomocou pištole. Aplikačné plochy môžu byť vlhké, avšak nie zľadovatené alebo pokryté snehom. Z jednej nádoby je možné získať 25 až 45 litrov vytvrdnutej peny, avšak tento objem závisí od pracovných podmienok, predovšetkým od teploty, vzdušnej vlhkosti a dostupného priestoru pre expanziu. Penu CERESIT WINTER (ZIMNÁ) TS52 PRO môžete aplikovať pri teplotách vyšších ako −10°C. Pri mínusových teplotách sa pena menej rozpína. Vytvrdnutá pena CERESIT WINTER (ZIMNÁ) TS52 PRO je zdravotne nezávadná.

Balenie: 750 ml
Skladovateľnosť: Neskladujte pri teplotách vyšších ako +50 °C. Ak chcete dosiahnuť najdlhšiu dobu uchovania, skladujte pri teplote od +5 °C do +25 °C vo zvislej polohe a v suchom prostredí.
Výdatnosť: cca 30 - 40 l
Nelepivý povrch: po 7 – 16 minútach (pri 20°C / RV> 30%)
Doba vytvrdnutia: cca 1 hod. (RV.93%) alebo 18 hodín (RV.15%), max. 24 hodín

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

• Zaistite, aby boli povrchy pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť  priľnavosť.
• Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
• Susediace plochy zakryte fóliou.
• Aplikačné povrchy musia byť čisté a zbavené prachu. Môžu byť vlhké, ale nesmie na nich byť námraza ani ľad.

Príprava nádoby

• Teplota prostredia pri aplikácii produktu by mala byť v rozmedzí od -10 °C až +25 °C.
• Odporúčaná teplota nádoby je +5 až +25 °C.
• Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri izbovej teplote.
• Odstráňte plastový vrchnák z nádoby a nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ.
• Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

• Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
• Rýchlosť vypúšťania peny je regulovaná stláčaním spúšte pištole.
• Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte.
• Neodporúča sa demontovať nádobu, kým nie je úplne prázdna. Pri výmene nádoby novú nádobu silne pretrepte. Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že v pištoli nezostane vzduch.
• Ak nádobu nechcete vymeniť, odstráňte penu z pištole pomocou čističa na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
• Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Odporúčania

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť. V záujme kvality odvedenej práce použite aplikačný nástroj testovaný a schválený výrobcom nádoby.