Popis produktu

Polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou, pre aplikáciu pomocou pištole

Ceresit TS 66 PRO Winter

Polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou, pre aplikáciu pomocou pištole

Vlastnosti

  • vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
  • vynikajúce tepelné a akustické izolačné vlastnosti
  • vysoká výťažnosť vytvrdnutej peny
  • veľmi dobrá schopnosť vyplňať priestory
  • presné dávkovanie
  • minimálny odpad v dôsledku presného dávkovania
  • odolná proti starnutiu

Oblasti použitia

Ceresit TS 66 je jednozložková polyuretánová nízkoexpanzná montážna a vyplňovacia pena s vysokou výťažnosťou, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou. Má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov s výnimkou silikónu, polyetylénu a teflónu. Používa sa na upevňovanie dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie medzier a dutín okolo potrubí, izolácií, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách.

Balenie: 850 ml nádoba
Skladovateľnosť: Do 15 mesiacov pri skladovaní pri teplote od +5°C do +25°C (krátkodobo až -20°C) vo zvislej polohe v suchom prostredí. Materiál neskladujte pri teplote vyššej ako +50°C.
Výťažnosť peny do voľného priestoru: cca 60 litrov
Konečné vytvrdnutie: max. 24 hodín
Nárast objemu: <80%
Nehorľavosť: B2 (DIN 4102)

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

• Zaistite, aby povrchy boli pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť.
• Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
• Susediace plochy zakryte fóliou.
• Aplikačné povrchy musia byť čisté a zbavené prachu. Môžu byť vlhké, ale nesmie na nich byť námraza ani ľad.

Príprava nádoby

• Teplota prostredia pri aplikácii produktu je +5 °C až +30 °C.
• Odporúčaná teplota nádoby je +5 až +30 °C.
• Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri teplote miestnosti.
• Odstráňte plastový vrchnák z nádoby a nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ.
• Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

• Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
• Rýchlosť vypúšťania peny je regulovaná stláčaním spúšte pištole.
• Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie pravidelne pretrepávajte.
• Neodporúča sa demontovať nádobu, kým nie je úplne prázdna. Pri výmene nádoby novú nádobu silne pretrepte.  Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že v pištoli nezostane vzduch.
• Ak nádobu nechcete vymeniť , odstráňte penu z pištole pomocou čističa na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
• Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Odporúčania

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť.
V záujme kvality odvedenej práce použite aplikačný nástroj testovaný a schválený výrobcom nádoby.