Popis produktu

Flexibilná tesniaca hmota

Ceresit CP 44 Flexibilná tesniaca hmota

Jednozložková bitúmenová izolačná stierka s obsahom kaučuku, plnená polystyrénom, na tesnenie a izoláciu stavieb

Charakteristika

  • vodotesná
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • prekrýva trhliny
  • rýchloschnúca

Oblasti použitia

Ceresit CP 44 je určená na izoláciu stavieb proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode a proti tlakovej vode do výšky 3,0 m stĺpca. Vhodná pre všetky minerálne podklady, napr. vyškárované hladké murivo, omietky, cementové potery, betón a tiež existujúce bitúmenové podklady. Je vhodná na lepenie izolačných a drenážnych dosiek. Ceresit CP 44 je možné použiť len ako izoláciu na pozitívnej strane. Je odolná proti všetkým prírodným agresívnym látkam vyskytujúcim sa v pôde. Nemožno použiť na izoláciu nádrží, ako izoláciu na negatívnej strane a na tesnenie plochých striech. Tesniaca malta Ceresit CR 90 spĺňa nároky izolácií typu mierneho, stredného aj vysokého zaťaženia.

Balenie: 30 l PE nádoba
Skladovateľnosť: Do 9 mesiacov od dátumu výroby, v suchom a chladnom prostredí pri teplotách od +5 °C do +40 °C, v originálnych, dobre uzavretých a nepoškodených obaloch. Hmotu z otvorenej nádoby spracujte v čo najkratšej dobe. Pri transporte a skladovaní chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom!
Doba spracovania: cca 2 hod.
Odolnosť proti dažďu: po 6 hodinách
Plné zaťaženie (zasypanie zeminou): cca 3 až 7 dní

Dokumenty na stiahnutie