Popis produktu

Silikónová omietka, štruktúra "hladená",zrno 1,5 2,0 alebo 2,5 mm

Ceresit CT 74 Silikónová omietka, štruktúra "hladená",zrno 1,5 2,0 alebo 2,5 mm

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

  • samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu)
  • vysoko pružná
  • vysoká stálofarebnosť
  • nízka nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť
  • vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • BioProtect – odolná proti plesniam, riasama hubám
  • umožňuje strojové spracovanie
  • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia

Omietka Ceresit CT 74 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 74 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 74 je vhodná pre použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na ar chi tektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 74 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

 

Balenie: 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť: Do 12 mesiacov od dátumu výroby.
Chráňte pred mrazom.
Orientačná spotreba: CT 74 zrno 1,5mm - od 2,1 do 2,5 kg/m2
CT 74 zrno 2,0mm - od 3,1 do 3,4 kg/m2
CT 74 zrno 2,5mm - od 3,8 do 4,0 kg/m2
Odolnosť proti dažďu: od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

Dokumenty na stiahnutie  

Pracovný postup

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje. CT 74 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna šikmo držaným dlhým oceľovým hladidlom. Materiálu sa potom musí dať rovnorodá štruktúra krúživými pohybmi dlhým naplocho držaným plastovým hladidlom, aby sa získal vzhľad štruktúry nahusto uloženého zrnového kameniva.


Nekropte omietku vodou!

Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta. Hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou.