Popis produktu

Biela lepiaca a stierková malta pre systémy Ceresit Ceretherm

Ceresit CT 87 2 v 1  Biela lepiaca a stierková malta pre systémy Ceresit Ceretherm

Špeciálna tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny a k následnému zhotoveniu armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou so skleným vláknom v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS).

 

Oblasti použitia

Je určená na lepenie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a následné zhotovenie tenkých vrstiev vystužených armovacou sieťou v systémoch zateplenia budov. Ceresit CT 87 je súčasťou kontaktných systémov zateplenie budov Ceresit Ceretherm.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

Balenie: 25 kg papierové vrece
Pomer miešania: 7,25 - 7,75 l vody na 25 kg
Spotreba: lepenie polystyrénových dosiek: cca 4,0 kg/m²
vystužujúca vrstva (na polystyréne): cca 3,0 kg/m²
lepenie minerálnej vlny: cca 4,5 kg/m²
vystužujúca vrstva (na vlne): cca 4,0 kg/m²

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

1. Lepenie izolačných dosiek

Miesta zasiahnuté machmi, lišajníkmi a plesňami očistite a ošetrite fungicídnym prípravkom/prípravkom na odstraňovanie plesní Ceresit CT 99 v súlade s technickými odporúčaniami. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, očistite vodou a nechajte vyschnúť. Silne nasiakavé podklady ošetrite hĺbkovou penetráciou Ceresit CT 17 a nechajte schnúť najmenej 2 hodiny. Prídržnosť podkladu overte nalepením kociek polystyrénu s rozmermi cca 10x10 cm na niekoľkých miestach a po 4–7 dňoch ich ručne odtrhnite. Podklad je k ďalšiemu spracovaniu vhodný vtedy, ak k odtrhnutiu dôjde vo vzorke polystyrénu.

2. Prevedenie výstužnej vrstvy
Po vytvrdnutí CT 87 (cca po 2 dňoch), nerovnosti dosiek prebrúste brúsnym papierom, dôkladne odstráňte prach
a upevnite zodpovedajúcim počtom a typom kotiev.

Spracovanie

Ceresit CT 87 vsypte do čistej studenej vody a rozmiešajte na hladkú hmotu bez hrudiek, počkajte 5 minút a znovu premiešajte.

1. Lepenie izolačných dosiek
Pripravenú maltu CT 87 naneste po obvode lepenej dosky pásom o veľkosti cca 3–4 cm a vytvorte niekoľko terčov v ploche dosky s priemerom cca 8 cm. Pri lepení izolačných dosiek z minerálnej vlny je nutné pred nanesením lepiacej malty dosku po celej ploche prestierkovať tenkou vrstvou lepiacej malty nanesenpomocou nerezového hladidla. Dosku priložte ku stene a doklepnite dlhou latou, aby bola dodržaná potrebná rovinatosť.
Správne nanesená malta by mala pri stlačení pokryť minimálne 40 % povrchu dosky. Pri rovných a hladkých podkladoch naneste maltu pomocou zubovej stierky s veľkosťou zubov cca 10–12 mm. Dosky skladajte na doraz, bez medzier a škár, dodržujte väzbu ako pri murive, tzn. tak, aby zvislá škára nikde neprebiehala.


2. Zapracovanie výstužnej tkaniny
Rozmiešanú maltu naneste zubovou stierkou o veľkosti zubov 10–12 mm na povrch izolačných dosiek. V prípade použitia dosiek z minerálnej vlny je nutné najskôr celý povrch dosiek prestierkovať maltou CT 87 za použitia rovného nerezového hladidla. Do takto pripravenej vrstvy vtlačte pomocou nerezového hladidla armovaciu tkaninu s dodržaním presahu jednotlivých pásov tkaniny minimálne 10 cm. Povrch vyhľaďte tak, aby armovacia tkanina nebola viditeľná. CT 87 je možné nanášať aj stojovo.