Popis produktu

Silikátovo-silikónová omietka ryhovaná zrno 2,0 mm

Ceresit CT 175 Silikátovo-silikónová omietka ryhovaná zrno 2,0 mm

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

  • paropriepustná a hydrofóbna
  • nízka nasiakavosť
  • mechanicky odolná
  • odolná proti poveternostným vplyvom, znečisteniu a UV žiareniu
  • BioProtect - odolná proti plesniam, riasam a hubám
  • stabilný farebný odtieň
  • umožňuje strojové spracovanie
  • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature ®

Oblasti použitia

Omietka Ceresit CT 175 je paropriepustná, s veľmi nízkou nasiakavosťou a odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a znečisteniu. Omietka Ceresit CT 175 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch alebo tradičných omietkach. CT 175 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. CT 175 je možné tiež použiť na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Intenzívne a tmavé odtiene omietok odporúčame použiť iba na malých plochách, napr. architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 175 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby (číslo šarže a dátum výroby na obale), pri skladovaní na paletách, v chladných podmienkach a v originálnom nepoškodenom balení. Chráňte pred mrazom!

Balenie: 25 kg PE nádoba
Skladovateľnosť: 6 mesiacov v suchom prostredí.
Chráňte pred mrazom.
Doba schnutia: ca 15 min.
Odolnosť proti dažďu: po cca 24 hod.
Orientačná spotreba: cca 2,7 kg/m2
Teplota spracovania: od +5°C do +25°C

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje. CT 175 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna šikmo držaným dlhým oceľovým hladidlom. V závislosti od typu pohybu hladidla - kruhový, vodorovný alebo zvislý - je možné získať vlastnosti štruktúry dané zrnom v omietke. Nekropte omietku vodou.

Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta (hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou).