Bytový dom, Tajov

Základné fakty:

Objekt: Bytový dom, Tajov