•  Krajina: Rusko
•  Mesto: Moskva
•  Výmera projektu: 2 500 m²
•  Obdobie realizácie: 2001
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 190, CT 16, CT 137