Dlhodobá udržateľnosť

Záväzok byť na pozícii lídra na poli trvalej udržateľnosti je jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti. Naším cieľom je prinášať nové riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj a zároveň naďalej zodpovedne formovať naše podnikanie a zlepšovať náš hospodársky úspech. Táto ambícia zahŕňa všetky činnosti našej spoločnosti v rámci  hodnotového reťazca a je základom, na ktorom sme vyvinuli našu stratégiu udržateľnosti do roku 2030: Počas nasledujúcich 20 rokov dosiahnuť viac s menším množstvo zdrojov a strojnásobiť efektivitu. Vzhľadom na rastúci dopyt po obmedzených prírodných zdrojoch musíme prinášať stále nové zlepšenia. Pri napredovaní sa zameriame na ešte hlbšie zapájanie zamestnancov do našich aktivít v oblasti udržateľnosti, na zintenzívnenie spolupráce s partnermi v rámci celého hodnotového reťazca a na ďalšie zlepšovanie našich nástrojov na hodnotenie, riadenie a komunikáciu.

Energia a klíma

viac

Zdravie a bezpečnosť

viac

Spoločenský pokrok

viac