Zdravie a bezpečnosť

Bezprašnosť a neprítomnosť rozpúšťadiel, sú dva príklady výhod, ktoré prinášajú naše produkty zákazníkom. Ich prínosy sa pre pracovníkov a používateľov prejavia okamžite, napríklad v podobe bezpečnejších pracovných podmienok alebo lepšej kvality ovzdušia v interiéri a likvidácie plesní v kuchyniach a kúpeľniach.