Spoločenský pokrok

Trvalo udržateľné aktivity v stavebníctve zahŕňajú metodický prístup k práci s ľuďmi vo všetkých fázach stavebného projektu. Spoločnosť Henkel sa zaviazala k spravodlivej hospodárskej súťaži, od tvorby ponúk po realizáciu a budovanie profesionality, po stanovenie nových štandardov v rámci praktických školení.