Produkty Ceresit s certifikáciou EMICODE EC1 a EC1 PLUS R

 

Vzhľadom na to, že prevažnú časť svojho života strávime v interiéri (podľa výskumu Univerzity Karlovej v Prahe vo vnútornom prostredí trávime viac ako 90% nášho života), mali by sme jeho kvalite venovať maximálnu pozornosť. Pre ľudské zdravie je rozhodujúce zdržiavať sa v klimaticky bezchybnom prostredí, s prirodzenou reguláciou vlhkosti a bez škodlivín, akými sú napríklad prchavé organické látky (VOC) a niektoré mikroorganizmy.

Prchavé organické látky (VOC) tvoria rad organických zlúčenín, ktoré sa v budovách uvoľňujú z použitých materiálov (napr. formaldehyd, styrén, xylén, etylbenzén, tetrachlóretylén, trichlóretán, acetón), z rôznych farieb, čistiacich prostriedkov, kozmetických prípravkov (chloroform; benzén , styrén) alebo elektronických prístrojov (chloroform, etylbenzén). Niektoré z nich pôsobia na naše zmysly a vnímame ich ako zápach, niektoré vykazujú narkotické, toxické alebo karcinogénne účinky. Riziko rakoviny výrazne zvyšuje formaldehyd, benzén alebo 1,3- butadién, posledné dve menované zlúčeniny sú napríklad leukemické karcinogény.

Výrobky stavebnej chémie Ceresit patria medzi produkty s najnižšími emisiami prchavých organických látok (VOC) na trhu, čo dokazuje aj certifikácia podľa systému GEV EMICODE EC1. Tá sa medzi profesionálmi považuje za najvyššiu značku kvality pre stavebné výrobky s nízkymi emisiami a udeľuje ju organizácie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V. (od roku 2007 "Asociácia pre kontrolu emisií vo výrobkoch pre podlahové inštalácie, lepidlá a stavebné materiály). Ceresit dlhodobo patrí medzi lídrov v presadzovaní nízkoemisných materiálov pre profesionálov a dokladá to aj celý rad výrobkov, ktoré požiadavky EMICODE EC1 plnia.Výrobky stavebnej chémie Ceresit patria medzi produkty s najnižšími emisiami prchavých organických látok (VOC) na trhu, čo dokazuje aj certifikácia podľa systému GEV EMICODE EC1. Tá sa medzi profesionálmi považuje za najvyššiu značku kvality pre stavebné výrobky s nízkymi emisiami a udeľuje ju organizácie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V. (od roku 2007 "Asociácia pre kontrolu emisií vo výrobkoch pre podlahové inštalácie, lepidlá a stavebné materiály). Ceresit dlhodobo patrí medzi lídrov v presadzovaní nízkoemisných materiálov pre profesionálov a dokladá to aj celý rad výrobkov, ktoré požiadavky EMICODE EC1 plnia.

GEV udeľuje tri typy certifikácií - EMICODE EC1 Plus, EMICODE EC1 a EMICODE EC2. Certifikácia EMICODE EC1 Plus sa udeľuje výrobkom s najnižším možným vplyvom na kvalitu vnútorného prostredia, EMICODE EC1 potom označuje produkty s nízkym obsahom emisií. V niektorých prípadoch ešte certifikácia obsahuje aj písmeno R, ktoré znamená „regulovaný“. Ide o produkty s najnižším možným vplyvom na životné prostredie, pri práci s ktorými je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia (ochranné okuliare, rukavice a pod.).

Zo sortimentu stavebnej chémie majú certifikáciu EMICODE EC1 Plus lepidlá Ceresit CM 11 Plus, CM 12 PLUS, CM 15, CM 16 CM 17 a CM 22, samonivelačné a vyrovnávacie hmoty a nátery Ceresit CN 68, CN 69, CN 72, CN 76 a CN 85 alebo PU peny Ceresit WhiteTeq. Certifikát EMICODE EC1 patrí penetračným náterom Ceresit CT 7, CT 17 Transparent, CT 17 Profi a Ceresit IN 10.

Certifikáty GEV EMICODE EC1 a EC1 Plus R prinášajú výhody realizačným firmám, užívateľom objektov aj ich investorom. Realizačné firmy získavajú istotu, že zdravie ich pracovníkov nebude poškodené pri realizácii stavby, užívatelia interiérov ocenia čerstvý a zdravý vzduch v miestnosti. Pre investorov je certifikát EMICODE najlepšou cestou k nastupujúcemu celosvetovému štandardu moderných novostavieb a rekonštruovaných objektov - Green Building ( "zelené konštrukcie či udržateľná výstavba budov").

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: