Aplikačné videá

Veľkoformátové obklady na dlažbu

Video

Kúpeľňový systém

Video

Vodorovná izolačná bariéra pod základy pomocou Ceresit CR 166

Video

Systém Ceresit PCC na opravu betónu

video

Aplikačné videá CT 710 VISAGE

video

Systémové riešenia na lepenie na existujúce obklady a dlažbu

video

Príprava povrchu pre steny pred kladením obkladov

video

Montáž chemicky odolných systémov

video

Omietky Double Dry

Video

Rekonštrukcia starej kúpeľne

Video

Hydroizolácia základov – zemná vlhkosť a hydroizolačný cementový systém pod tlakom

video

Hydroizolácia proti negatívnemu tlaku vody pomocou Ceresit CR 65

video

Doplnková ochrana betónu

video

Aplikačné video CT 720 / CT 721 VISAGE Dizajn dreva

video

Lepenie obkladov a dlažby v kúpeľni

video

Príprava podkladu pre podlahy pred kladením dlažieb

video

Kladenie veľkoformátových obkladov a dlažieb

video