Vaša vízia, naše farby

Predstavujeme Vám nový unikátny farebný koncept Colours of Nature Systém pre architektov. Systém pozostáva z 511 farieb určených pre akrylátové, silikónové, silikátové, silikátovo-silikónové a elastomérové omietky a pre akrylátové, silikónové, silikátové a elastomérové nátery Ceresit. Jedná sa o dizajnový nástroj ako pre architektov, tak aj pre širokú verejnosť, ktorý pomáha navrhnúť vhodné farebné kombinácie, ktoré zodpovedajú súčasným trendom a typu danej budovy.

S cieľom podporiť požiadavky architektov týkajúce sa kombinovania farieb, sme rozdelili našu farebnú paletu do:

  • 4 farebných skupín vychádzajúcich z prírody – základného zdroja inšpirácie, na ktorom je založený celý koncept,
  • 6 farebných štýlov odzrkadľujúcich emócie či evokujúcich určitú náladu,
  • 9 farebných typov zameraných na posúdenie sýtosti, jasu a podielu šedej s cieľom vytvoriť plne ladiaci a ešte viac príťažlivý koncept.

Nami prezentované farebné kombinácie sú len návrhmi. Môžu byť nápomocné, ale nelimitujú kreativitu samotného architekta či projektanta. Farebná paleta Colours of Nature dáva architektom nekonečné možnosti individuálneho návrhu fasád, pričom finálny vzhľad je vždy prispôsobený očakávaniam a vízii investora.