Bytová a administratívna budova 03

Táto budova v štýle Mestská krajina je vzácnym príkladom použitia tej istej skupiny farieb vždy v inom pomere na tej istej fasáde. Je tu prezentované, aké množstvo faktorov vplýva na konečný vzhľad fasády.Návrh 1 a návrh číslo 3 sú založené na kombinovanom kontraste farieb z Belasého, Základného a Hlbokého typu. Návrh 2 takisto používa rovnaký set farieb z Belasého, Tmavého a Hlbokého typu, ale v rozdielnych pomeroch.

 

Z dôvodu individuálnych nastavení monitora sa vyobrazené farby môžu mierne líšiť od reálnych vzoriek. Odporúčame nahliadnúť do vzorkovníka produktov, ktorý je k dispozícii u našich obchodných partnerov.

Farebný Návrh 1

A

ARCTIC AI 4
Štýl: Městská krajina
Typ: 6

B

ZANZIBAR ZN 3
Štýl: Městská krajina
Typ: 1

C

MEXICO MX 5
Štýl: Městská krajina
Typ: 9

Farebný Návrh 2

A

CAPPADOCIA CP 6

Štýl: Městská krajina
Typ: 9

B

ARCTIC AI 1
Štýl: Městská krajina
Typ: 1

C

ARCTIC AI 6
Štýl: Městská krajina
Typ: 8

Farebný Návrh 3

A

ZANZIBAR ZN 3
Štýl: Městská krajina
Typ: 1

B

MEXICO MX 5
Štýl: Městská krajina
Typ: 9

C

ARCTIC AI 4
Štýl: Městská krajina
Typ: 6