1. O nepriepustnosti keramického obkladu alebo dlažby proti vode nikto nepochybuje, ale ako sú odolné škárovacie hmoty?

  Nejde ani tak o ich priepustnosť, i škárovacia hmota je samozrejme odolná proti vode a vlhkosti (drahšie epoxidové škáry sú rezistentné i proti kyselinám a lúhom), ale ide o minerálne materiály, ich pórovitá štruktúra znamená pri vysokom zaťažení vlhkosťou určité obmedzenie. Príliš zaťažovaná škára v sprchách, v okolí vane, na podlahách a ďalších miestach, kde často priamo pôsobí voda, môže po čase určité množstvo vlhkosti prepustiť. Je tomu tak i v prípadoch, keď sa v styku s obkladom objavia v škárach tzv. vlasové trhliny, spočiatku ťažko rozoznateľné iba okom, ale dostatočne veľké pre vlhkosť, ktorá si vždy nájde cestu, ako preniknúť pod obklad alebo dlažbu. Ďalším kritickým miestom sú dilatačné škáry vyplnené silikónom, kde dochádza k najčastejšiemu prieniku vlhkosti. A jej dlhodobé prenikanie dokáže pomaly narušiť a znehodnotiť podkladové konštrukcie a následné opravy môžu znamenať veľký problém.

 2. Čo ponúka stavebná chémia Ceresit, aby k preniknutiu vlhkosti pod obklad alebo dlažbu nedošlo?

  Ceresit pozná systémové riešenia – v zásade ide o to, aby použitím materiálov od jedného výrobcu, či už ide o penetračné nátery, lepidlá, izolácie, škárovanie alebo silikóny, nedochádzalo k negatívnym reakciám medzi jednotlivými materiálmi od rôznych výrobcov. Zárukou týchto systémov je istota, že uvedené materiály a ich vlastnosti sú zladené tak, aby sa navzájom čo najlepšie znášali. Riešením na zamedzenie prieniku vlhkosti pod obklady a dlažbu sú izolačné stierky označované ako alternatívne izolácie, umiestnené priamo pod obkladom či dlažbou, ich celková hrúbka je < 1 mm, čo nezvyšuje celkovú výšku dlažby. Izolačné stierky nahrádzajú pôvodné lepenky a ch aplikácia nie je nutná po celej ploche kúpeľne, ale je nevyhnutná na stenách v sprchovacom kúte, okolo vane a hlavne na podlahe. Aby sme v miestnosti vytvorili dokonale izolovaný priestor, aplikujeme izoláciu i na okolitých stenách do výšky 15 až 20 cm. Podobne je to všade tam, kde sú obklady a dlažby dlhodobo vystavené priamemu pôsobeniu vlhkosti.

 3. Ceresit má vo svojom sortimente štyri izolačné stierky, môžete ich stručne charakterizovať?

  Stierka Ceresit CL 50 je dvojzložková, to znamená, že reakcia vytvrdzovania / schnutia začína až po zmiešaní oboch zložiek dodávaných v jednom desaťkilovom balení. To vystačí na pokrytie plochy cca 8 m² v dvoch vrstvách. Jej veľkou výhodou je veľmi rýchle schnutie. Prvá vrstva zasychá už po polhodine a druhá po 1,5 hodine, takže lepiť obklad či dlažbu je možné už po cca 2 hodinách, čo výrazne urýchľuje postup prác. Stierka Ceresit CL 51 je jednozložková, priamo namiešaná v plastovej nádobe, ktorú stačí iba otvoriť a natierať izoláciu. Nespotrebovaný materiál zostává v uzavretej nádobe pripravený na ďalšie použitie. Stierka sa dodáva na trh v balení 5 kg, ktoré postačí na plochu cca 7,5 m² v dvoch vrstvách a 15 kg na plochu cca 11 m². Po vyschnutí prvej vrstvy, čo je asi 2 hodiny, môžeme nanášať vrstvu druhú, na ktorú je možné obkladať najskôr po 16 hodinách. Dilatačné škáry, prechody medzi podlahou a stenou, prípadne rohy sprchovacieho kútu sú nestabilné a ich dokonalú nepriepustnosť zabezpečíte vložením izolačného pásu Ceresit CL 152 medzi obe vrstvy uvedených izolačných stierok. Rovnakým spôsobom sa riešia i dilatačné škáry na ploche.

  Sortiment dopĺňa strednevrstvová cementová stierka Ceresit CR 65 pre hrúbku vrstvy do 5 mm, dodávaná v papierových vreciach po 25 kg.

  Všetky uvedené materiály sú vhodné na použitie v interiéri i exteriéri, v kuchyniach, kúpeľniach, na balkónoch a terasách, ich použitie je možné i v bazénoch. Bližšie informácie o jednotlivých produktoch, prípadne ich začlenenie do systémových riešení, získate u poradcov značky Ceresit alebo v technických listoch jednotlivých výrobkov.

 4. Na terase rodinného domu a betónových schodniciach v záhrade som nechal položiť mrazuvzdornú dlažbu do flexibilného lepidla a po roku začala dlažba odskakovať, zaujímala by ma príčina.

  Izolácie terás a betónových konštrukcií v teréne sú základným príkladom použitia dlažby v exteriéri, avšak nie vždy je dodržaný správny technologický postup. Hlavným problémom je tu uzavretá vlhkosť, ktorú betónový podklad absorbuje. Ak zostává betón bez ďalších úprav, nahromadená vlhkosť môže vysychať a betónový chodník má životnosť niekoľko rokov. Ak však na takýto podklad položíte dlažbu, nahromadená vlhkosť zostává uzavretá v betóne a mrazom alebo pôsobením vysokých teplôt dokáže narušiť štruktúru betónu i použité lepidlo. Pri lepení dlažieb v týchto prípadoch je nutné najskôr vyriešiť zodpovedajúcu izoláciu...

  Pri vykonávaní týchto prác je optimálnym riešením vytvorenie výkopu dostatočnej hĺbky, vysypanie podkladovej vrstvy kamenivom, aby nedochádzalo k zadržovaniu vody, s možnosťou jej rýchleho odtoku, vybetónovanie vrstvy podkladového betónu a položenie vhodnej hydroizolácie zabraňujúcej postup vlhkosti do vrchných vrstiev. Pri chodníku nasleduje vrstva podkladového betónu (v prípade terás taktiež vrstva tepelnej izolácie). Pred vlastným lepením je nutné použiť vrstvu tesniacej hmoty (napr. Ceresit CL 50, CL 51, CR 65, CR 166) a zabrániť prieniku vlhkosti z povrchu dlažby. Dôležitou podmienkou je potom použitie flexibilnej lepiacej malty (napr. Ceresit CM 16, CM 17) a škárovacej hmoty (napr. Ceresit CE 35, CE 43, CE 40). Odporúčame nepodceniť a dodržať dilatačné škáry v ploche, ale taktiež medzi dlažbou a soklom, vyplnené silikónom (Ceresit CS 25). Celá skladba je opísaná v systémových riešeniach uvedených na internetovej adrese www.ceresit.sk.

 5. Pri kladení dlažby na terase sme nepoužili žiadnu vrstvu izolácie pod obklady a dlažby, ako sa uvádza vo vašich materiáloch. Dopočuli sme sa však o dodatočnej izolácii CT 10, zaujíma ma o aký výrobok sa jedná a ako funguje?

  Ceresit medzi svojimi produktmi ponúka taktiež tesniace a izolačné nátery pre vlhké priestory, ako sú balkóny, terasy, kúpeľne, sprchy, chodby a pod. pod názvom Ceresit CT 10. Tento produkt dokáže dodatočne utesniť položenú dlažbu a obklady a hlavne uzavrieť škáry medzi nimi a prípadné vlasové trhlinky, ktoré môžu v škárach vzniknúť. Podmienkou je celistvosť povrchu a veľkosť trhlín max. do 0,2 mm. Ak sú trhliny väčšie, je nutné škáry vyškrabať a obnoviť. Aplikácia je veľmi jednoduchá, Ceresit CT 10 rozlejte na čistý a machu zbavený podklad, gumovou stierkou rovnomerne rozotrite po povrchu a 5–10 minút nechajte zaschnúť. Potom prebytočný materiál a zaschnuté kvapky na dlažbe zotrite vlhkou handrou. Spravidla postačí jeden náter, ďalšie nátery je možné nanášať po 6 mesiacoch. Valčekom alebo štetkou je ho možné aplikovať i na steny. Treba však upozorniť, že sa jedná o časovo obmedzenú ochranu a náter je nutné po niekoľkých rokoch opakovať a preto odporúčame pri budovaní terasy nezabudnúť i na jej správnu izoláciu.

 6. Ktoré produkty Ceresit sa dajú použiť na obloženie kúpeľne v prípade, že sú steny sadrokartónové a podlaha je z OSB dosiek – drevotrieskové dosky? Aký odporúčate penetračný náter?

  Pri priamom lepení na sadrokartón a OSB dosky by som zvolil penetráciu Ceresit CT 17 (ak však budete OSB dosky vyrovnávať pomocou samonivelizačných hmôt, použite Ceresit CN 94). V týchto prípadoch je penetrácia nevyhnutná na oddelenie chemickej reakcie tvrdnúceho cementového lepidla od povrchu sadrokartónu. Pri drevotrieskovej dosky (OSB) je penetrácia nutnosťou, aby sa zabránilo preniknutiu vlhkosti alebo zámesovej vody maltoviny do drevotrieskovej dosky (OSB), čím by voda mohla spôsobiť vydúvanie dosky a jej následné poškodenie, skrútenie alebo rozpadnutie.

 7. Podľa čoho je nutné vyberať lepidlo?

  Lepidlo určujeme podľa typu obkladov alebo kvality podkladových konštrukcii, ale vzhľadom na charakter podkladových konštrukcií (sadrokartón a drevotriesková doska) odporúčame flexibilné lepidlo – Ceresit CM 16 alebo CM 17.

 8. Má Ceresit v sortimente nejakú prísadu do škárovacej hmoty Ceresit CE 33 Super, ktorá by zaistila flexibilitu pri použití na podlahu?

  Má, ale kvalita škárovacích hmôt Ceresit je tak vysoká, že tieto prísady nie sú v bežných kúpeľniach pri lepení obkladov potrebné. Napriek tomu, ak sú podkladové konštrukcie z drevotrieskovej dosky (OSB), potom je zvýšenie flexibility vhodné. Elastická emulzia použiteľná ako prídavok do zámesovej vody na rozmiešanie škárovacej malty sa volá Ceresit CC 83, ale máme i zmesi špeciálne pripravené na škárovanie obkladov a dlažieb s vysokou flexibilitou, na podlahové vykurovanie a pod., napr. CE 40, CE 43 bez prímesí.

 9. Aké odporúčate utesnenie podlahy a steny v sprchovacom kúte?

  To je skutočne veľmi dôležitá konštrukčná vrstva, na ktorú nie je dobré zabudnúť – ako v sprchovacom kúte, tak i v ploche podlahy. Vynechaním hydroizolačnej vrstvy by sme umožnili vode pri sprchovaní preniknúť do podkladových konštrukcií cez škárovaciu hmotu a vrstvu lepidla a pôsobiť tak deštruktívne na steny zo sadrokartónových dosiek alebo podlahu z drevotrieskových dosiek. Preto odporúčame použitie hydroizolačnej stierky Ceresit CL 50, ktorá je flexibilná a rychlotvrdnúca (do 2 hodín), CR 166 pre väčšiu hrúbku vrstvy alebo Ceresit CL 51 (štandard i cenou). Na dilatačné škáry a vnútorné kúty je nutné zapracovať do vrstvy hydroizolačnej stierky izolačný pás Ceresit CL 152. Ten umožní efektívne a funkčné utesnenie v exponovaných miestach.

 10. V škárach medzi obkladmi sa husto objavujú drobné dierky ako po špendlíku, dá sa tomuto nejako zabrániť?

  K tomuto javu dochádza veľmi často. Jedná sa o drobné vzduchové bublinky, po ich prasknutí zostává na povrchu škáry drobná dutinka. Existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako tomu zabrániť. Pre každé škárovanie platí, že škáry je nutné očistiť od zvyškov lepidiel. Škárovať je možné vo chvíli, keď materiál lepiaci obklad je dostatočne vyschnutý a vytvrdnutý. Doba schnutia býva uvedená pri lepidlách a lepiacich maltách ako možnosť škárovania. Škárovacia malta sa nanáša gumovou stierkou do medzier medzi obkladmi. Po úvodnom, cca 15 minútovom zaschnutí (škárovacia hmota sa neprepadáva v škáre, ani nelepí na prst) sa zaškárovaná plocha pretrie ľahko navlhčenou špongiou, z ktorej netečie voda, vlhkosť necháte cca 2 minúty pôsobiť a prebytočný materiál zmyjete vlhkou, často vymývanou špongiou. Tým dochádza k vyplneniu drobných vzduchových bubliniek na povrchu škáry. Po zaschnutí sa môže objaviť prípadný šedý povlak, ktorý je možné očistiť z povrchu obkladov suchou handrou.

 11. Je pravda, že izolovať balkóny a terasy je možné i dodatočne na už položené dlažby?

  Odpoveď znie áno. Na už položenej dlažbe, ktorá opticky nevykazuje žiadne poškodenie, to znamená, že ani škáry nie sú poničené, je možné dodatočne urobiť izoláciu. Ide o Ceresit CT 10 - Tesnenie a izoláciu na balkóny. Táto transparentná impregnácia je ideálna na izoláciu balkónov a terás, na impregnáciu obkladov, betónu, stierkových hmôt a prírodného kameňa. Na utesnenie škár a trhlín do max. 0,2 mm, označovaných taktiež ako vlasové trhliny. Väčšie trhliny, poškodené a chýbajúce miesta v škárach najprv vyspravte. Podklad dôkladne očistite a Ceresit CT 10 pred spracovaním dobre pretrepte. Materiál vylejte a gumovou stierkou alebo valčekom rovnomerne rozotrite po celej ploche. Nechajte pôsobiť asi 5 minút, stiahnite prebytočný materiál a plochu zotrite vlhkou handrou. Spravidla postačuje jeden náter. Prípadné ďalšie iné nátery je možné nanášať po 6 mesiacoch. Zaschnutý náter zabraňuje zašpineniu a vzniku plesní. Materiál spracovávajte iba pri teplotách od +5°C do +25°C, nie na priamom slnku. Odolnosť proti dažďu sa dosiahne po cca 2–6 hodinách, svoju plnú účinnosť impregnácie dosiahne po cca 14 dňoch. Účinnosť je asi 2 až 3 roky (v závislosti od namáhania, ktorému je daný objekt vystavený).

  Rada na záver: Nepodceňujte dôležitosť izolačných vrstiev na miestach vystavených pôsobeniu vlhkosti už pri kladení obkladov a dlažieb. Žiadne dodatočné úpravy ich nemôžu dokonale a úplne nahradiť.

 12. Pri aplikácii vašich akrylátových omietok nie sme schopní docieliť spotreby na 1 m² uvedené v technickom liste a na obale výrobku. Hustota výrobku je tak vysoká, že zle priľne k podkladu a následne padá dolu na zem, keď sa pokúsime štruktúrovať omietku hladidlom.

  Omietky akrylátové CT 60, 63 a CT 64 sú naše najpredávanejšie omietky a spotreby uvedené v technických listoch – 2,4 kg/m² sú správne, i keď z praxe poznám firmy, ktoré vedia spracovať omietku i so spotrebou 1,8 kg/m². Spotrebu veľmi výrazne ovplyvní spôsob skladovania omietok u našich obchodných partnerov, kým sa dostane k vám na stavbu. Pri dlhšej lehote skladovania a dlhej doprave z výroby cez sklady na miesto stavby môže dôjsť k straseniu omietky (kamenivo vďaka svojej váhe spadá na dno vedra a disperzie stúpajú nahor) a vo veľmi teplom počasí môže dôjsť i k odpareniu časti kvapalných zložiek – teda vody zo základnej bázy omietky. Ak sa vám omietka javí ako hustá, je nutné ju pred aplikáciou rovnomerne vo vedre premiešať miešadlom, a tým sa konzistencia omietky upraví, omietkovina sa mierne prevzdušní. Postačí miešanie v rozsahu 1,5–2 minúty a vlastnosti omietky sa zlepšia a lepšie sa s ňou bude pracovať. Pri bázach, ktoré boli dlhšiu dobu skladované u obchodných partnerov alebo na stavbe (3–5 mesiacov), môže v teplých letných mesiacoch dôjsť k odpareniu zámesovej vody a tú je potrebné doplniť a bázu následne premiešať. Pozor, ide však o množstvo vody iba v rozsahu 10–25 ml na 1 ks 20 kg balenia!

  Pokiaľ i naďalej vaše problémy s aplikáciou budú pretrvávať, môžete sa individuálne spojiť s niektorým z našich technikov alebo sa môžete zúčastniť školení, ktoré organizujeme po celej republike u našich obchodných partnerov a na ktorých predvádzame praktické ukážky aplikácie týchto materiálov.