Systém vzdelávania

Naším cieľom je vyškoliť a zapracovať odborníkov, ktorí sú vo svojom obore označovaní za profesionálov a ktorí si uvedomujú, že jedným z pilierov dobre odvedenej práce sú kvalitné materiály. Títo odborníci vedia, ako dôležité je sledovať nové trendy a technológie.

Semináre a školenia u partnerov

Ako podporu predaja uskutočňujú naši technici školenia a semináre pre zákazníkov priamo u našich obchodných partnerov. Cieľom seminárov nie je len predstaviť produkty a výrobný program, ale na základe konkrétnych príkladov aj objasniť problematiku a vysvetliť dôležitosť správneho výberu riešenia

Praktické ukážky spracovania

Aj napriek dokonalej podpore a servisu zostává teória teóriou a najprijateľnejší spôsob ďalšieho spracovania produktov Ceresit je ukážka ich spracovania v praxi, priamo na stavbe. Taktiež v tomto ohľade vám pomôžu naši odborní poradcovia.