ŠTANDARDNÉ SYSTÉMY - DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

Systém na suchú výstavbu založenýna suchých podlahových doskách

Napríklad pri rekonštrukcii staršej budovy či prestavbepodkrovia zvyčajne nezostane veľa času na vyschnutiepodkladu. Navyše je často nutné vyrovnávať veľké výškovérozdiely a zabudovávať obslužné vedenia do štruktúrypodlahy. V týchto prípadoch tvoria nosný podklad suchécementové alebo sadrové podlahové prvky. Výhodou jenulová zvyšková vlhkosť a nulový čas schnutia.

Navyše,môžete na tento podklad lepiť vrstvené drevené podlahypomocou elastického lepidla Ceresit P 675 Elast alebouniverzálneho lepidla Ceresit P 685 Elast. Znížite tým strihovésily a trvale zabránite vzniku ťahového napätia v podklade.

Thomsit P 675

Elastické lepidlo pro vícevrstvé dřevěné podlahy


Thomsit P 685

Elastické lepidlo pro parkety

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Suché cementové alebo sadrové dosky tvoria nosný podklad.Nie sú nutné ďalšie základné nátery alebo vyrovnávaniepodkladu.

Kladenie podlahy:

Vrstvené drevené podlahy prilepte na očistený podkladlepidlami Ceresit P 675 Elast alebo Ceresit P685 ElastUniversal, ktoré neobsahujú vodu ani rozpúšťadlá.