ŠTANDARDNÉ SYSTÉMY - Gumové podlahové krytiny

Bezpečný systém na lepenie gumyna nasiakavé podklady

Gumové podlahové krytiny sú veľmi žiadané, pretožesú všestranne použiteľné, šetrné k životnému prostrediua odolné. Gumové panely sa často používajú v priemyselnýchoblastiach, a preto sú kladené vysoké nároky na použitýsystém lepenia. Musia byť rozmerovo stabilné, vysokooderuvzdorné a musia byť odolné proti odlupovaniu. Gumovébezpečnostné podlahové systémy Ceresit boli navrhnutés ohľadom na prirodzené opotrebovanie, ktorému sú tietobudovy vystavené. Taktiež vyhovujú súčasným požiadavkámna bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia.

Ceresit K 150

Lepidlo vyztužené vlákny

Ceresit DX

Cementová samonivelační podlahová hmota


Ceresit AS 1 RAPID

Cementová samonivelační podlahová hmota

Ceresit R 777

Disperzní penetrační nátěr


Ceresit R 766

Univerzální penetrační nátěr

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Očistite poter a naneste naň základný disperzný náter CeresitR 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.

Vyrovnávanie podlahy:

Pomocou vyrovnávacej hmoty Ceresit AS1 RAPID alebouniverzálnej vyrovnávacej hmoty Ceresit DX vytvorte hladkýa rovný podklad pod podlahu.

Kladenie podlahy:

Prilepte gumové dlaždice lepidlom Ceresit K 150 na gumovéa PVC podlahové krytiny.