ŠTANDARDNÉ SYSTÉMY

TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

Skutočne systematický prístup! Pomocou viacúčelovéhodisperzného základného náteru Ceresit R 777 na nasiakavépodklady alebo univerzálneho základného náteru CeresitR 766 na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Použitesamonivelizačnú čerpateľnú štandardnú vyrovnávaciu hmotuCeresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID s dostatočnou pevnosťou.Potom použite lepidlo na koberce Ceresit T 440 na lepenie textilných podlahových krytín na nasiakavé podklady.

Linoleum je obľúbená a často žiadaná podlahová krytina,vyžadujúca takmer dokonalý podklad a vynikajúcepodmienky pri kladení. Pri kladení podlahovej krytiny zprírodných materiálov má zmysel používať taktiež výrobkys nízkou úrovňou emisií – a v tomto prípade je vynikajúcouvoľbou rad Ceresit, ktorý obsahuje ekologicky šetrné výrobky.

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Poter očistite a naneste naň základný disperzný náter CeresitR 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.

Vyrovnávanie podlahy:

S použitím hmoty Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPIDvytvorte rovný a hladký povrch.

Kladenie podlahy:

Lepidlo na koberce Ceresit T 440 je vhodné na lepenietextilných podlahových krytín na nasiakavé podklady.