VODIVÉ SYSTÉMY - Podlahové krytiny z PVC

Vodivé systémy pre podlahy z PVC

Pred položením vodivej podlahy z PVC skontrolujte, či bolpodklad správne pripravený pomocou základného náterua vyrovnávacej hmoty. Taktiež overte, či boli vykonanévšetky povinné kontroly a či sú pripravené potrebné zásuvkyna uzemnenie zvodového odporu. Inštalácia potrebnýchmedených pásov prebieha podľa požiadaviek výrobcupríslušného PVC pred samotným lepením krytiny.

Ceresit K 112

Vodivé lepidlo

Ceresit DX

Cementová samonivelační podlahová hmota

Ceresit R 777

Disperzní penetrační nátěr


Ceresit R 766

Univerzální penetrační nátěr

Technika aplikácie

Príprava podkladu:

Obrúste a povysávajte podklad a pripravte ho pomocoudisperzného základného náteru Ceresit R 777 alebouniverzálneho základného náteru R 766 (na nasiakavé ajnenasiakavé podklady).

Vyrovnávanie podlahy:

S použitím vyrovnávacej hmoty Ceresit DX vytvorte rovnýa hladký povrch.

Kladenie podlahy:

Použite špeciálne vodivé lepidlo Ceresit K 112 nalepenie vodivých podlahových krytín z PVC a gumy.Pred samotným lepením PVC inštalujte potrebnémedené pásy podľa požiadaviek výrobcu príslušnéhoPVC alebo podľa technického listu lepidla.