Bazény a wellness

Bazény a wellness

Na splnenie všetkých súčasných nárokov na priestory plavární, kúpeľov a wellness centier, aj v extrémnych podmienkach, ako sú bazény, v ktorých trvalo pôsobí tlak smerom zvnútra, sú nutné odborné vedomosti. Má to vplyv na technické riešenie a samozrejme aj na profesionálne utesnenie a montáž keramickej krytiny a prírodného kameňa. V prípade priestorov, ako sú wellness centrá je vyžadované dôsledné plánovanie: normy a usmernenia, trieda pôsobenia vlhkosti, konštrukcia bazéna, uvedenie do prevádzky a čistenie a podobne. Ceresit podporuje projektovanie a realizáciu s komplexným radom používateľsky prívetivých produktov a podrobných systémových brožúr - riešenia, ktoré poskytujú najvyššiu úroveň bezpečnosti majiteľom budov, projektantom a montážnym firmám.

1. krok

Príprava podkladu

Pre správny výber stavebných materiálov je pred začiatkom montáže obkladov v bazénoch nutná chemická analýza vody s cieľom určiť typ vody, ktorá sa bude používať v bazéne (termálna, slaná alebo morská voda).
Je nutné rozhodnúť o umiestnení a rozmeroch jednotlivých dilatačných a pracovných škár a nevyhnutné spoje sa musia utesniť zaliatím.
Je dôležité zaistiť, aby hydroizolačné opatrenia vychádzali z vopred určených tried pôsobenia vlhkosti. Pred ďalšími krokmi je potrebné zistiť, či sú poter a podklad dostatočne suché.

2. krok

Hydroizolácia

Pri hydroizolovaní bazénov je veľmi dôležité dodržiavať predpisy pre stavbu bazénov. Použité produkty musia mať potvrdenie o vhodnosti a systémovú certifikáciu, udelenú na základe štátneho osvedčenia o skúške, vydaného stavebno-technickými úradmi. Potvrdenie o vhodnosti možno alternatívne udeliť prostredníctvom európskeho technického osvedčenia (ETA).

3. krok

Obklady a dlažby

Pri stavbe bazénov veľa závisí od správneho výberu materiálov. Platí to najmä pri hydroizolačných systémoch a výrobkoch na obkladanie a dláždenie, ktoré musia mať potvrdenie o všeobecnom posúdení zo strany štátnych stavebno-technických úradov alebo ETA. Ceresit zaručuje bezpečné a vysoko kvalitné certifikované systémové riešenia, ktoré spĺňajú celý rad požiadaviek - na samotný bazén a na mokré aj suché priestory.

4. krok

Škárovanie

Reakčná živica sa po zmiešaní nanáša priamo z miešacej nádoby pomocou stierky. Pri použití na stenách a podlahách sa malta roztiera tvrdým gumovým hladidlom. Škárovaciu hmotu vtlačte do škár pomocou hladidla. Škáry sa musia vyplniť tak, aby v nich nezostali žiadne dutiny, a zarovnať s povrchom dlažby. Prebytočná škárovacia hmota sa potom odstráni z povrchu obkladu alebo dlažby hranou hladidla, držaného v 90° uhle. Diagonálnymi ťahmi zotrite z povrchu čo najviac škárovacej hmoty tak, aby ste nevytiahli žiadnu hmotu zo škár.