1. Nedostatočná ochrana fasády pri zretí omietky

Je nutné chrániť fasádnymi sieťami alebo celtovinou po dobu úplného vyzretia omietky t.j. min. 24 hod.

2. Nedostatočné množstvo nanesenej omietky

Je nutné naniesť dostatočné množstvo omietky a dodržať spôsob zapracovania podľa technického listu tzv. zrno na zrno.

3. Nesprávne lepenie izolačných dosiek okolo okien

Spoje ostenia a nadpražia výplní otvorov je nutné vyrezať z 1 ks izolantu.

4. Nesprávne zapracovanie omietky

Je nutné naniesť dostatočné množstvo omietky a dodržať spôsob zapracovania podľa technického listu tzv. zrno na zrno.

5. Nesprávne zhotovená armovacia vrstva

Je nutné zhotoviť armovaciu vrstvu v dostatočnej hrúbke t.j. 3 mm.

6. Netechnologické lepenie izolantu

Nanesenie lepidla realizovať po celom obvode izolačnej dosky.

7. V nesprávnej hrúbke nanesená mozaiková omietka

Zrnitosť mozaikovej omietky určuje správnu hrúbku nanesenej vrstvy.