Výber fasádného náteru

Okrem zabezpečenia estetického vzhľadu a stálej farebnosti slúžia fasádne nátery na ochranu fasády pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, hlavne na ochranu fasády proti absorpcii vlhkosti, t.j. pred zrážkami.

 

Základné informácie

Na druhej strane, dobrý fasádny náter umožní neobmedzený priechod vodných pár, ktoré postupujú z vnútra podkladnej konštrukcie. Ďalšie mechanické vlastnosti, ako sú odolnosť proti poškrabaniu a vymývaniu, prídržnosť k povrchu, priestupnosť vodných pár a nízka schopnosť absorbovať vlhkosť, zaručujú dlhú životnosť aplikovaného náteru. Náter môže byť trvanlivý vďaka kombinácii nízkej nasiakavosti a farebnej stability (následkom nízkej citlivosti na svetlo) pigmentov, spojív a plnív. Podobne ako pri omietkach sa biologická odolnosť fasádnych náterov môže zvýšiť znížením schopnosti absorbovať vlhkosť a aplikáciou pesticídnych prímesí vybratých s ohľadom na jednotlivé vlastnosti daného náteru.

Charakteristickými parametrami náteru sú:

  • paropriepustnosť – odpor proti priestupu pár zodpovedá hrúbke ustálenej vzduchovej medzery Sd (m),
  • nasiakavosť – súčiniteľ kapilárnej absorpcie vody w 24 (kg/m²h½),
  • mechanická odolnosť – vyjadrená počtom cyklov čistenia za mokra.

Nízky difúzny odpor fasádnych náterov umožňuje schnutie povrchu a presun vodných pár z interiéru budovy. Tento presun je spôsobený rozdielnym tlakom pary v interiéroch budovy a v okolí. Najväčšie rozdiely sú v zimnom období; tieto rozdiely sú spôsobené teplotnými rozdielmi medzi interiérom a exteriérom. Fasádny náter by mal mať čo najnižšiu schopnosť absorbovať vlhkosť, aby zabraňoval nasiakaniu stien počas prudkého dažďa. Nasiakavé povrchy fasády sa rýchlo znečistia, stávajú sa prostredím pre život mikroorganizmov (napr. riasy), sú vystavené poškodeniu agresívnymi látkami (tzv. kyslým dažďom) a zvýšenému množstvu zamrznutej vody.

Porovnanie vlastností

  Akrylátový náter CT 42 Akrylátový náter CT 44 Silikátový náter CT 54 Silikónový náter CT 48
Paropriepustnosť + + +++ +++
Nenasiakavosť +++ +++ ++ +++
Odolnosť proti UV žiareniu ++ ++ ++ +++
Odolnosť proti znečisteniu ++ ++ ++ +++
Odolnosť proti mikrobiologickému napadnutiu ++ ++ +++ ++
Životnosť ++ ++ ++ +++