Výber izolantu

 

Penový polystyrén alebo minerálna vlna?

Súčiniteľ tepelnej vodivosti oboch materiálov je podobný. V prípade rovnakej hrúbky dosiek tepelnej izolácie by bola úspora energie obdobná. Ktorý systém si vybrať? Obe riešenia majú svoje výhody. Obe môžu byť aplikované na nové i rekonštruované budovy. Aj napriek tomu sú však medzi penovým polystyrénom a minerálnou vlnou určité rozdiely, podľa ktorých si každý vyberie vhodný systém.

Najdôležitejšie vlastnosti

Penový polystyrén

Penový polystyrén neabsorbuje vlhkosť a nestráca tak svoje tepelné izolačné vlastnosti. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Je veľmi ľahký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnosť v ťahu cca 80 kPa a pevnosť v tlaku cca 130 kPa). Zvuková izolácia nie je vysoká. Nízky je súčiniteľ prestupu vodných pár: cca 12 x 10-6 g/(mhPa). Teploty vyššie ako +80°C a väčšina organických rozpúšťadiel penový polystyrén poškodzujú. V systéme ETICS je možné použiť penový polystyrén spľňajúci požiadavky EN 13163:2004 pre CS(10)70 alebo CS(10)100. Materiál tepelnej izolácie nesmie šíriť oheň, tzn. musí byť samozhášavý so stabilnými rozmermi potvrdenými výrobcom (po určitej dobe). Dosky rozmerov 100 x 50 cm.

Minerálna vlna

Minerálna vlna je odolná proti vysokým teplotám (vlákna z prírodných hornín sa začnú taviť po dvoch hodinách pri teplotách vyšších ako +1000 °C). Tepelný odpor spojív a hydrofóbnych látok (prídavné látky) je menej priaznivý. Minerálna vlna je klasifikovaná ako nehorľavý materiál a je odolná proti väčšine chemických látok. Súčiniteľ prestupu vodných pár je veľmi vysoký: cca 480×10-6 g/(mhPa) – zaručuje priamosť prestupu vodných pár. Vyššie zmienené hydrofóbne látky limitujú schopnosť vody vzlínať sa a ďalej absorpciu vodných pár obsiahnutých vo vzduchu. Dosky minerálnej vlny sú značne ťažké, majú malú tuhosť a relatívne nízku pevnosť. Zaťaženie spôsobujúce 10% deformáciu, je cca 40 kPa. Vlákenná štruktúra dosky dodáva stenám dobrú akustickú izoláciu.

V systémoch ETICS môžu byť použité minerálne vlny, ktoré spľňajú požiadavky normy EN 13162:2004 pre CS(10)40 (zaťaženie spôsobujúce 10% deformáciu minerálnej vlny, je min. 40 kPa). V systémoch ETICS sa používajú dva druhy minerálnej vlny. Ide o minerálnu vlnu s pozdľžnou orientáciou vlákien (hustota 120 až 160 kg/m3, pevnosť pri rozlomení kolmo na plochu dosky >10 kPa); dosky s rozmermi 50 cm × 100 cm, alebo o dosky s kolmou orientáciou vlákien (hustota 80 až 120 kg/m3). Vďaka tvaru (obvyklé rozmery sú 20 × 120 cm) sa týmto doskám väčšinou hovorí lamelové.

Detailné porovnanie

Porovnanie technologických a konštrukčných vlastností penového polystyrénu a minerálnej vlny
Vlastnosti Penový polystyrén Minerálna vlna
Vhodnosť pre mechanické
spracovanie
veľmi dobrá dobrá
Úprava povrchu brúsením veľmi dobrá komplikovaná
Požiarna klasifikácia nešíri oheň nehorľavá/nevznetlivá
Odolnosť proti starnutiu obmedzená dobrá
Odolnosť proti mikroorganizmom dobrá veľmi dobrá
Povolená výška pri aplikácii 22,5 m bez obmedzení
Nebezpečie pre človeka nie je nebezpečný možné nebezpečenstvo – prach vzniknutý počas spracovania
Odolnosť proti organickým rozpúšťadlám nie je odolný úplne odolná
Hmotnosť 1 m² ETICS
(10 cm izolácie)
cca 15 kg cca 30 kg
Systém konečnej úpravy povrchu minerálna, akrylátová, silikátová, silikónová a silikátovo-silikónová omietka minerálna, silikátová, silikónová a silikátovo-silikónová omietka
   
Systém konečnej úpravy povrchu
   
Systém konečnej úpravy povrchu