Výber typu omietky

Výber vhodnej omietky závisí od požadovaných vlastností materiálu, podmienok aplikácie, požiadaviek vyplývajúcich z konkrétneho typu budovy, jej predpokladaného využitia a ekonomických možnostiach investora.

Okrem zlepšovania izolačných vlastností zaručuje zatepľovací systém taktiež správnu ochranu budovy pred prenikaním vody a vlhkosti a vylepšuje jej estetický vzhľad. Dôležitú úlohu z hľadiska odolnosti fasády majú geografické umiestnenie budovy, klimatické podmienky a taktiež vplyv okolia.

Európska norma EN 1062 uvádza nasledujúce hodnoty ETICS:

· schopnosť absorpcie vody (nasiakavosť),

· paropiepustnosť,

· schopnosť samočistenia.

Jednotlivé omietky sa líšia podľa druhu použitého spojiva:

· minerálne omietky – minerálne spojivá

· akrylátové omietky – spojivá na báze polymérov,

· silikátové omietky – spojivá na báze vodných roztokov kremičitanu draselného a disperzie polymérov,

· silikónové omietky – spojivá na báze kombinácie silikónových živíc a akrylátových živíc,

· silikátovo-silikónové omietky – spojivá na báze vodných roztokov kremičitanu draselného a silikónových živíc.

· mozaikové omietky – určené na zhotovovanie ozdobných farebných omietok

Minerálné omietky

Vlastnosti:

- dlhá životnosť

- veľmi dobrá paropriepustnosť

- nehorľavosť

- použiteľnosť v systémoch Ceresit Ceretherm

 

Základné informácie

Minerálne omietky na báze cementu s minerálnymi plnivami a modifikátormi. Vďaka špeciálnym prísadám sú odolné proti biologickým vplyvom. Hlavnou výhodou minerálnych omietok je dlhá životnosť a veľmi dobrá priestupnosť vodných pár. Vďaka minerálnemu charakteru a vysokej priestupnosti vodných pár sa ich aplikácia odporúča v budovách charakteristických vysokým obsahom vlhkosti. Ich nehorľavý charakter a veľmi dobrá paropriepustnosť ich predurčuje pre systém Ceresit Ceretherm WM, kde sú ako izolačný materiál použité dosky z minerálnej vlny. Minerálne omietky sa môžu použiť aj v systémoch Ceresit Ceretherm VWS s doskami z penového polystyrénu.

Tenké vrstvy omietky sa môžu použiť taktiež na betónové podklady, bežné omietky, sadrové podklady a na dosky z drevotriesky, sadrové dosky a pod. Pred aplikáciou minerálnych omietok musí byť podklad natretý základným náterom CT 16 (v prípade aplikácie omietky na vrstvu vystuženú maltou Ceresit CT 87, nie je nutné naniesť základný náter). Omietka sa môže renovovať silikátovým náterom CT 54, silikónovým náterom CT 48 alebo akrylátovým náterom CT 42 alebo CT 44.

 

Akrylátové omietky

Vlastnosti:

- nízka nasiakavosť

- dobrá priepustnosť vodných pár

- vodoodpudivosť

- flexibilita; odolnosť proti deformácii podkladu

- ihneď spracovateľné – pastovitá forma

- pre systémy Ceresit Ceretherm

 

Základné informácie

Omietky na báze akrylátových živíc a minerálnych plnív. Vysoko mechanicky odolné, vďaka uzavretej kapilarite sú odolné proti znečisteniu. Obsahujú zložky chrániace omietku proti biologickým vplyvom, ako sú napr. huby, riasy, lišajníky atď. Fasády ošetrené akrylátovými omietkami sa môžu čistiť vodou, pomocou nízkotlakových zariadení.

Akrylátové omietky sa používajú v systémoch Ceresit Ceretherm VWS s doskami z penového polystyrénu ako izolačným materiálom. Môžu sa použiť taktiež na betónové podklady, bežné omietky, sadrové podklady a na dosky z drevotriesky, sadrové dosky a pod. Pred aplikáciou akrylátových omietok musí byť podklad natretý základným náterom CT 16 (v prípade aplikácie omietky na vrstvu vystuženú maltou Ceresit CT 87, nie je nutné naniesť základný náter).

Omietka sa môže renovovať silikónovým náterom CT 48 alebo akrylátovým náterom CT 42  alebo CT 44. Omietky sú štandardne k dispozícii v 511 farebných odtieňoch Colours of Nature. Na prianie zákazníka je možné namiešať aj špeciálne odtiene.

 

Silikátové omietky

Vlastnosti:

- vodoodpudivosť

- odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom

- veľmi dobrá paropriepustnosť

- odolnosť proti poveternostným vplyvom

- ihneď spracovateľné – pastovitá forma

- pre systémy Ceresit Ceretherm

 

Základné informácie

Silikátové omietky na báze tekutého draselného skla zaručujú vďaka svojmu zloženiu vysokú paropriepustnosť a odolnosťou proti pôsobeniu biologických vplyvov. Fasády ošetrené silikátovými omietkami sa môžu čistiť vodou, pomocou nízkotlakových zariadení. Vhodné pre objekty zaťažené vlhkosťou. Silikátové omietky sa používajú v systémoch Ceresit Ceretherm VWS s doskami z penového polystyrénu a v systémoch Ceresit Ceretherm WM s doskami z minerálnej vlny. Omietky sa môžu použiť taktiež na betónové podklady, bežné omietky, sadrové podklady a na dosky z drevotriesky, sadrové dosky a pod.

Pred aplikáciou silikátových omietok musí byť podklad natretý základným náterom CT 15 (v prípade aplikácie omietky na vrstvu vystuženú maltou Ceresit CT 87, nie je nutné naniesť základný náter). Omietka sa môže renovovať silikátovým náterom CT 54 alebo silikónovým náterom CT 48. Omietky sú štandardne k dispozícii v 511 odtieňoch Colours of Nature. Na prianie zákazníka je možné namiešať aj špeciálne odtiene.

 

Silikónové omietky

Vlastnosti:

- vynikajúca paropriepustnosť (trieda V1)

- veľmi nízka nasiakavosť (trieda W3)

- vysoko samočistiace

- vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom

- vysoká elasticita a odolnosť proti nárazu

- vysoká trvanlivosť

- BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám

- ihneď spracovateľné – pastovitá forma

- umožňuje strojové spracovanie

- pre systémy Ceresit Ceretherm

 

Základné informácie

Omietky na báze silikónových živíc a minerálnych plnív obhoatené o technológiu Double Dry. Vysoko paropriepustné, s veľmi nízkou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti znečisteniu a mechanickému poškodeniu. Sú chránené proti biologickým vplyvom, ako sú napr. huby, riasy, lišajníky atď. Môžu sa čistiť vodou, pomocou nízkotlakových zariadení. Silikónové omietky sa používajú v systémoch Ceresit Ceretherm  s doskami z penového polystyrénu a v systémoch Ceresit Ceretherm s doskami z minerálnej vlny. Môžu sa taktiež použiť na betónové podklady, bežné omietky, sadrové podklady a na dosky z drevotriesky, sadrové dosky a pod.

Pred aplikáciou silikónových omietok musí byť podklad natretý základným náterom Ceresit CT 16 (v prípade aplikácie omietky na vrstvu vystuženú maltou Ceresit CT 87, nie je nutné naniesť základný náter). Omietka sa môže renovovať silikónovým náterom CT 48 alebo nanosilikónovým náterom Ceresit CT 49. Omietky sú štandardne k dispozícii v 511 odtieňoch Colours of Nature. Na prianie zákazníka je možné namiešať aj špeciálne odtiene.

 

Silikátovo-silikonové omietky

Vlastnosti:

- hydrofóbne, odoln proti zašpineniu

- paropriepustné (trieda V1)

- nízka nasiakavosť (trieda W3)

- mechanická odolnosť

- vysoká odolnosť proti a poveternostným vplyvom

- veľmi dobrá paropriepustnosť

- BioProtect – omietka odolná proti plesniam, riasam a hubám

- ihneď spracovateľné – pastovitá forma

- umožňuje strojové spracovanie

- pre systémy Ceresit Ceretherm

 

Základné informácie

Tento typ omietok v sebe zahŕňa výhody silikónových a silikátových omietok. Vyznačuje sa dlhodobou životnosťou a stálofarebnosťou, vynikajúcou paropriepustnosťou, nízkou nasiajavosťou a vysokou odolnosťou proti znečisteniu. Obsahuje prísady chrániace omietku proti biologickým vplyvom.

Silikátovo-silikónové omietky sa používajú v systémoch Ceresit Ceretherm  s doskami z penového polystyrénu a v systémoch Ceresit Ceretherm s doskami z minerálnej vlny. Môžu sa použiť taktiež na betónové podklady, bežné omietky, sadrové podklady a na dosky z drevotriesky, sadrové dosky a pod. Pred aplikáciou silikátovo-silikónových omietok musí byť podklad natretý základným náterom CT 16 (v prípade aplikácie omietky na vrstvu vystuženú maltou Ceresit CT 87, nie je nutné naniesť základný náter). Silikátovo-silikónové omietky sa môžu renovovať silikátovým náterom CT 54, silikónovým náterom CT 48 alebo nano-silikónovým náterom CT 49. Omietky sú štandardne k dispozícii vo viac ako 211 farebných odtieňoch. Na prianie zákazníka je možné namiešať aj špeciálne odtiene.

 

Mozaikové omietky

Základné informácie

Mozaiková omietka Ceresit CT 77 je určená na zhotovovanie ozdobných farebných omietok. Je odolná proti poveternostným vplyvom, znečisteniu, UV žiareniu a mechanickému poškodeniu. Ľahko sa udržiava čistá a je ihneď pripravená na použitie. Vhodná na použitie v interiéri, v miestach kde hrozí veľké opotrebovanie, napr. vo vstupných priestoroch, halách a na schody. Omietka sa môže použiť taktiež na betónové podklady, bežné omietky, sadrové podklady a na dosky z drevotriesky, sadrové dosky a pod. Na vonkajších stenách budov sa omietky CT 77 odporúčajú na povrchy, ktoré sa rýchlo znečistia: sokle, balustrády, ostenia. V obmedzenej miere sa môžu použiť aj ako omietky na sokle a v systéme ETICS s doskami z penového polystyrénu. Intenzívne a tmavé farebné odtiene omietok odporúčame použiť iba na malých plochách, napr. architektonických detailoch. Spojivom v CT 77 je priehľadná akrylátová živica a plnivom farebný kremičitý piesok alebo prírodné drvené mramorové kamenivo (označené farebným písmenom M). Pred aplikáciou mozaikových omietok sa podklad musí natrieť základným náterom CT 16 – okrem aplikácie omietky na vrstvy vystužené maltou Ceresit CT 87 (v takom prípade nie je aplikácia základného náteru nutná).

  Paropriepustnosť Nenasiakavosť Odolnosť proti UV žiareniu Odolnosť proti znečisteniu Odolnosť proti mikrobiologickému znečisteniu Životnosť
Minerálne omietky  
CT 35 +++ + +++ + ++ +++
CT 137 +++ + +++ + ++ +++
Akrylátové omietky  
CT 60 + ++ + ++ ++ ++
CT 63 + ++ + ++ ++ ++
CT 64 + ++ + ++ ++ ++
Silikátové omietky  
CT 72 +++ ++ +++ ++ +++ ++
CT 73 +++ ++ +++ ++ +++ ++
Silikónové omietky
CT 74 +++ +++ +++ +++ +++ +++
CT 75 +++ +++ +++ +++ +++ +++
Silikátovo-silikónové omietky
CT 174 +++ +++ ++ +++ ++ +++
CT 175 +++ +++ ++ +++ ++ +++

Porovnanie fyzikálných vlastností omietok Ceresit

Otvoriť tabuľku Ceretherm – porovnanie tenkovrstvých omietok v novom okne