Výber štruktúry omietky

 

Rýhované štruktúry

Ryhovaná štruktúra omietok Ceresit CT 64, Ceresit CT 73Ceresit CT 75Ceresit CT 175, veľkosť zrna 2 mm, dosiahnutá jednosmernými ťahmi plastového hladidla.

Ryhovaná štruktúra omietok Ceresit CT 63Ceresit CT 73Ceresit CT 75, veľkosť zrna 3 mm, dosiahnutá jednosmernými ťahmi plastového hladidla.

Ryhovaná štruktúra omietok Ceresit CT 64Ceresit CT 73Ceresit CT 75Ceresit CT 175, veľkosť zrna 2 mm, dosiahnutá jednosmernými ťahmi hladidla.

Hladené štruktúry

Hladená štruktúra omietky Ceresit CT 60Ceresit CT 72Ceresit CT 74Ceresit CT 174, veľkosť zrna 1,5 mm, dosiahnutá kruhovými ťahmi plastového hladidla.

Hladená štruktúra minerálnej omietky Ceresit CT 137, veľkosť zrna 2,5 mm, dosiahnutá kruhovými ťahmi plastového hladidla.

Hladená štruktúra minerálnej omietky Ceresit CT 137, veľkosť zrna 1,5 mm, dosiahnutá kruhovými ťahmi plastového hladidla.