Technické pokroky v oblasti stavebných komponentov (napr. okná s trojsklom, systémy ETICS atď.) premieňajú stavby na inteligentné, energeticky úsporné a zdravé prostredie. Nové okná a kvalitne zateplené fasády vytvárajú komfortnú vnútornú klímu, zamedzujú vzniku poškodenia (napr. vzniku plesní) a znižujú náklady na energiu. Funkčnosť týchto komponentov je zaručená len vtedy, keď sú všetky spoje správne utesnené. WINTeQ je portfólio veľmi výkonných a dokonale zladených systémov na utesnenie okien.

Hlavným účelom systému WINTeQ je spĺňať požiadavky na tieto spoje:

    - Tepelná a zvuková izolácia
    - Ochrana pred vetrom a silným dažďom
    - Vzduchotesnosť
    - Kompenzácia pohybu

WINTeQ zaisťuje súvislý obvodový plášť budovy a dopĺňa izoláciu. Jednoduchá a rýchla aplikácia, dlhotrvajúce výsledky, technológia „do každého počasia“ a flexibilná schopnosť prispôsobiť sa každej situácii - to sú vlastnosti, vďaka ktorým je WINTeQ nevyhnutným prvkom moderného spôsobu výstavby.