Okenný izolačný systém WINTeQ

V oblasti okenných izolačných systémov sa okno už nepovažuje za slabý článok izolačného plášťa stavby. V odvetví stavebníctva sa technická modernizácia v oblasti materiálov a technológií okien (okná s trojsklom a dokonale odizolované okenné rámy) stala bežným štandardom.  Kritický bod je však stále spojovacia škára medzi oknom a múrom.

Systém WINTeQ spĺňa všetky tieto požiadavky tým, že ponúka rôzne veľmi kvalitné, certifikované a ľahko aplikovateľné riešenie utesnenia a zaručuje majiteľom stavieb energeticky efektívne, trvácne, pohodlné a zdravé prostredie.