Príprava podkladu

Pred začiatkom akejkoľvek podlahárskej práce sa musí riadne posúdiť a pripraviť podklad. Príprava podkladu sa skladá z niekoľkých veľmi dôležitých krokov, ktoré je potrebné vykonať pred tým, ako sa pristúpi k ďalším činnostiam pri inštalácii podlahy.

 

Screeds

 

Repair Mortars

 

Crack Repair

Primers