Vyrovnávanie podkladu

Keď je podklad dostatočne stabilný a ošetrený penetračným náterom, možno ho vyrovnať pomocou vyrovnávacej hmoty. Po zmiešaní so zámesovou vodou produkt dokáže vyrovnať nerovné povrchy, vyplniť praskliny a dutiny a vytvoriť alebo odstrániť šikmé plochy. Vyrovnávacia hmota je k dispozícii aj s vystužujúcimi vláknami (pre niektoré flexibilné konštrukcie). Možno ju buď miešať strojne a aplikovať pomocou čerpadla alebo miešať manuálne a aplikovať pomocou hladidla alebo stierky.