Lepenie podlahových krytín

Základnou úlohou lepidiel na lepenie podlahových krytín je pripevniť podlahovú krytinu pevne k podkladu. Lepidlo predovšetkým bráni v rozmerových zmenách podlahovej krytiny, ku ktorým môže počas používania dochádzať. Týmto spôsobom sa dá účinne zabrániť vo vytváraní nerovností na podlahovej krytine. V dnešnej dobe je k dispozícii široká rada lepidiel pre podlahové krytiny v podstate pre akúkoľvek aplikáciu. Či už ide o mokré alebo suché lepenie, lepenie citlivé na tlak alebo kontaktné lepenie, elektricky vodivé lepenie alebo fixácia umožňujúca neskoršie opätovné odstránenie podlahovej krytiny: vždy existuje vhodné riešenie.