Príprava podkladu

Penetračné nátery plnia v konštrukcii podlahy niekoľko funkcií. Ako adhézny mostík zaisťujú bezpečné spojenie medzi vyrovnávacími hmotami alebo lepidlami a podkladom, napríklad betónom alebo poterom. Epoxidové penetračné nátery založené na živiciach slúžia ako separačná vrstva: poskytujú ochranu proti chemickým reakciám, a niektoré aj proti zvyškovej vlhkosti vzlínajúcej z podkladu. Penetračné nátery navyše viažu zostávajúci prach a môžu sa používať dokonca na vyplnenie, niektoré z náterov majú výrazný spevňujúci účinok na podklad.