Popis produktu

Predbežný náter

Ceresit BT 26 Predbežný náter

Vodou riediteľný živično-kaučukový penetračný náter pre tesniace pásy.

Vlastnosti

  • spracovateľný až do −5°C
  • na vlhké a chladné podklady
  • silno priľnavý
  • rýchle schnúci
  • bez zápachu

Oblasti použitia

Ceresit BT 26 je vysoko hodnotná vodou riediteľná živično-kaučuková emulzia pre penetráciu podkladov pri lepení a pokladaní samolepiacich, za studena spracovateľných tesniacich pásov Ceresit BT 21. Použitie v interiéri a exteriéri. Pre všetky nasiakavé, minerálne podklady ako napr. betón, omietky, pórobetón, murivo z vápennopieskových tehál s plnou škárou. Ako adhézny mostík pri opravách existujúcich bitúmenových podkladov a pri lepení na extrudované polystyrénové dosky. Kovové podklady, ako napr. hliník, meď alebo zinok, nepotrebujú základný náter.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych, dobre uzavretých a nepoškodených obaloch. Po otvorení obalu spracujte v krátkom čase.

Balenie: 5 kg plechová nádoba.
Odolnosť proti teplote (vytvrdnutý): - 25 °C až +120 °C
Spotreba: podľa použitia cca 150 - 300 g koncentrátu/m²

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

Penetračný náter Ceresit BT 26 »All-Weather« používajte iba na rovných, pevných, nosných, čistých, suchých alebo mierne vlhkých podkladoch. Existujúce nosné bitúmenové podklady prebrúste a zbavte prachu. Prednú časť základového muriva a základovú dosku dôkladne zbavte nečistôt a zvyškov malty. Pri nízkych teplotách zaistite, aby na podklade nebol ľad.

Spracovanie

Ceresit BT 26 »All-Weather« pred použitím starostlivo zmiešajte s vodou v pomere 1 : 1 podľa objemových dielov. Použite elektrickú vŕtačku s nasadeným miešadlom. Takto zriedená penetračná náterová hmota je použiteľná pri teplotách do +5 °C. Pri nižších teplotách (najmenej 0 °C) používajte neriedený náter BT 26. Pri hrubo pórovitých podkladoch, napr. pemzových kameňoch a dutých stavebných blokoch ako aj pórobetóne, sa penetračný náter pred použitím nesmie riediť. Náter nanášajte v hojnom množstve a v rovnomernej vrstve pomocou štetky. Náter BT 26 je vhodný aj na nanášanie strojom s bezvduchovými striekacími pištoľami. Kontaktujte nás ohľadom odporúčaných striekacích pištolí. Pred inštaláciou hydroizolačnej membrány BT 21 »All-Weather« sa ubezpečte, či je penetračný náter úplne suchý. Vždy skontrolujte, či je priľnavosť k povrchu dostatočná. Na tento účel položte pás BT 21 (pribl. 5 x 10 cm) na napenetrovaný povrch, pritlačte ho a znova strhnite. Ak sa odlúpi viac ako 30 % penetračného náteru, znamená to, že penetračný náter ešte nie je dostatočné suchý. Doba úplného uschnutia závisí od podmienok v danej lokalite, napr. povrchová vlhkosť, relatívna vlhkosť vzduchu a teplota. Približné časy schnutia nájdete v technickom liste. Prebytočnú náterovú hmotu odstráňte vodou, kým je materiál ešte čerstvý.