Popis produktu

Penetračný náter pre bitúmenové izolačné materiály

Ceresit CP 41 Bitúmenová emulzia

Penetračný náter pre bitúmenové izolačné materiály

Vlastnosti

  • vodou riediteľný koncentrát
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vysoká prídržnosť
  • odolný proti prírodným agresívnym látkam

Oblasti použitia

Ceresit CP 41 je určený ako penetračný náter pred aplikáciou bitúmenových izolačných pásov a stierok, na minerálnych a existujúcich bitúmenových podkladoch, v interiéri aj exteriéri, zo strany náporu vlhkosti. Materiál nie je vhodný na priamy kontakt s vodou, nepoužívajte ho na utesnenie zásobníkov a nádrží na vodu.

Balenie: 10 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť: Do 12 mesiacov od dátumu výroby, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych, dobre uzavretých a nepoškodených obaloch. Pri transporte a skladovaní chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom!
Hustota: cca 1,05 kg/dm3
Odolnosť proti dažďu: po 6 hodinách
Doba schnutia: cca 24 hodín
Teplota pre transport a skladovanie: min. +5 °C

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

Podkladový náter Ceresit CP 41 sa nanáša iba na rovný, pevný, nosný, čistý a suchý alebo mierne vlhký podklad. Existujúce nosné asfaltové podklady musia byť odstránené a zbavené prachu. Základná doska a čelná doska musia byť dôkladne vyčistené a zbavené nečistôt a zvyškov malty.

Spracovanie

Briefly stir CP 41 and then dilute it with water depending on the absorbency of the substrate (see "Technical Data"). Mix thoroughly. Apply a uniform priming coat to the prepared substrate either by brush or by spraying. Only apply the bituminous thick coating after the CP 41 coat has fully dried. Please contact us for recommendations concerning the machine application of CP 41.

Ceresit CP 41 krátko premiešajte a potom ho riedite vodou v závislosti od nasiakavosti podkladu (pozri "Technické údaje"). Dôkladne premiešajte. Na prípravený podklad aplikujte homogénny základný buď štetcom alebo striekaním. Po úplnom vyschnutí náteru CP 41 aplikujte hrubý bitúmenový náter.