Popis produktu

Biele lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb zo svetlého prírodného kameňa

Ceresit CM 12 Plus Elastic White

Biele flexibilné lepidlo na mramor a mozaiku

Vlastnosti

  • biele lepidlo na obklady z prírodného kameňa aj na umelé kamenné obklady
  • pre mramor, žulu, travertín a zlepence
  • na sklenené aj keramické mozaiky
  • na kritické podklady, ako sú balkóny, terasy a podlahové vykurovanie
  • odolné proti vlhkosti
  • stabilné na zvislých plochách
  • škárovanie po 24 hodinách

Oblasti použitia

Lepidlo Ceresit CM 12 PLUS ELASTIC WHITE je určené na lepenie obkladov a dlažieb z mramoru, svetlých vápencov a hrubokryštalického kameňa, mozaík zo skla a keramiky, na podkladoch, ako sú: betón, cementové potery, cementové aj vápenno-cementové omietky, sadrokartón, podlahy s podlahovým vykurovaním a pod. Lepidlo CM 12 PLUS ELASTIC WHITE možno použiť na lepenie dekoratívnych ornamentov v pamiatkových objektoch. Je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Lepidlo CM 12 PLUS ELASTIC WHITE  je vhodné aj na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky.  

Balenie:

25kg vrece

 

Miešací pomer:     7,75 -8,25 l na 25kg
Aplikačná teplota:     od +5 °C do +25 °C
Čas použiteľnosti:     až 2 hodiny
Maximálná veľkosť kladaných obkladov a dlažby:     60 x 60cm
Pochôdznosť:     po 24 hodinách
Plné zaťaženie:     po 3 dňoch
Tepelná odolnosť:     od - 30 °C do + 70 °C
Orientačná spotreba: (pre hladké podklady; spotreba sa môže meniť v závislosti od rovnosti podkladu a typu obkladu a dlažby):
Veľkosť obkladů     Hĺbka zubov stierky Spotreba (kg/m²)
do 10 cm     4 mm 1,4
do 15 cm     6 mm 2,0
do 25 cm     8 mm 2,6
do 30 cm     10 mm 3,1
nad 30 cm     12 mm 3,6

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť, ako sú napr. mastnota, asfalt, prach. Všetky existujúce nečistoty, uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné mechanicky odstrániť. Nasiakavé podklady, sadrokartón alebo pórobetón napenetrujte penetračným náterom Ceresit CT 17 a nechať schnúť najmenej 2 hodiny. Anhydritové alebo sadrové podklady a hrubé nátery musia byť brúsené brúsnym papierom, opieskované a natreté penetračným náterom CT 17. Drevotriesky a OSB dosky musia byť opieskované a ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94. Existujúce obklady a dlažby musia byť očistené, odmastené a penetrované Ceresit CN 94. Vlhkosť betónu, poteru a cementovej omietky nesmie prekročiť 4 %, u anhydritových podkladov - 0,5 % a sadrových podkladov – 1 %. Pri podkladoch s nerovnosťou do 5 mm naneste lepidlo CM 12 PLUS WHITE jeden deň pred plánovanou aplikáciou. Veľké nerovnosti na podlahe vopred vyrovnajte produktami Ceresit CN, na stenu použite produkty Ceresit CD.

Miešanie

Obsah balenia vsypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou miešadla, kým nezískate homogénnu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a potom zmes znovu premiešajte. Ak je to nutné, pridajte malé množstvo vody a zmes premiešajte ešte raz.

Spracovanie

Lepidlo sa nanáša na podklad pomocou zubovej stierky. Veľkosť zubov stierky závisí od veľkosti obkladov a dlažby. Ak je dosiahnutá vhodná konzistencia zmesi a správne zvolená veľkosť ozubenia stierky, keramické obklady a dlažby priložené na zvislú plochu neskĺzavajú a lepidlo pokrýva aspoň 65 % spodnej plochy obkladu alebo dlažby. Ak sú obklady alebo dlažba inštalované vonku alebo sú použité obklady z prírodného kameňa, použite kombinovanú metódu lepenia, t.j. naneste tenkú vrstvu lepidla aj na rubovú stranu dlažby. Obklady a dlažby nenamáčajte! Klaďte ich do lepidla a dotlačte, kým lepidlo nezaschne na povrchu. Neklaďte bez škár, tzv. na styk. Udržujte rovnakú šírku škár, v závislosti od veľkosti obkladu a dlažby a podmienok použitia. Čerstvé škvrny od lepidla možno umyť vodou, zatvrdnuté škvrny je potrebné odstrániť mechanicky. Škárovanie môže byť vykonané až po uplynutí 24 hodín za použitia škárovacích hmôt zo skupiny Ceresit CE. Dilatačné a prechodové škáry vyplňte sanitárnym silikónom Ceresit CS 25 Microprotect.

Aplikačné video

Kúpeľňový systém