Popis produktu

Jednozložková ZIMNÁ pištoľová montážna PU pena, aplikačná teplota od −10°C

Ceresit TS 61 ZIMNÁ

Zimná trubičková polyuretánová pena

Vlastnosti

  • vynikajúca priľnavosť k väčšine matríálov
  • výborná tepelná a akustická izolácia
  • odoláva vlhkosti
  • odoláva stárnutiu
  • použiteľná aj pri nízkych teplotách
  • chráňte pred UV žiarením

Oblasti použitia

Ceresit TS 61 Zimná je jednozložková zimná trubičková PU pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, vhodná pre montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vyplňovanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, strešných krytín a pod. Pena je samorozpínavá a výborne priľne k drevu, betónu, kameňu a ku kovom.

Balenie: 750/1000 ml
Skladovateľnosť: Neskladujte pri teplotách vyšších ako +50°C. Ak chcete docieliť najdlhšiu dobu uchovania, skladujte pri teplotách od +5°C do +25°C vo zvislej polohe a v suchom prostredí.
Výdatnosť: cca 30 - 40 l
Nelepivý povrch: po 10 – 18 minútach (pri 20°C / RV> 30%)
Doba vytvrdnutie: cca 1 hod. (RV.93%) alebo 18 hodín (RV.15%), max. 24 hodín

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

• Zaistite, aby boli povrchy pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť  priľnavosť.
• Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
• Susediace plochy zakryte fóliou.
• Aplikačné povrchy musia byť čisté a zbavené prachu. Môžu byť vlhké, ale nesmie na nich byť námraza ani ľad.

Príprava nádoby

• Teplota prostredia pri aplikácii produktu sa musí pohybovať v rozmedzí -10 °C až +25 °C.
• Odporúčaná teplota nádoby je +5 až +25 °C.
• Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri izbovej teplote.
• Z nádoby odstráňte plastový vrchnák a pevne na ňu naskrutkujte plastovú trubičku.
• Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

• Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
• Dávkovanie je možné regulovať stlačením spúšte ventilu. Keďže pena sa až po vytvrdnutie rozpína, je nutné ponechať voľný priestor na expanziu.
• Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte.
• Navlhčením povrchov a peny sa dosiahne lepšia priľnavosť a bunková štruktúra vytvrdnutej peny.
• Ak sa práca preruší na viac ako 5 až 10 minút, dýza a ventil sa musia očistiť čističom na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
• Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Odporúčania

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť.