Popis produktu

Jednozložková ZIMNÁ pištoľová montážna PU pena, aplikačná teplota od −10°C

Ceresit TS 62 Zimná

Zimná pištoľová polyuretanová pena 

Vlastnosti

  • vynikajúca priľnavosť k väčšine matríálov
  • výborná tepelná a akustická izolácia
  • odoláva vlhkosti
  • veľmi dobré výplňové schopnosti - výborne vypĺňa dutiny
  • presné dávkovanie
  • minimálny odpad vďaka presnému dávkovaniu
  • odolná voči stárnutiu

Oblasti použitia

Ceresit TS 62 Zimná je jednozložková zimná pisštolová PU pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, vhodná pre montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vyplňovanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, strešných krytín a pod. 

Balenie: 750 ml
Skladovateľnosť: Neskladujte pri teplotách vyšších ako +50 °C. Ak chcete dosiahnuť najdlhšiu dobu uchovania, skladujte pri teplote od +5 °C do +25 °C vo zvislej polohe a v suchom prostredí.
Výdatnosť: cca 30 - 40 l
Nelepivý povrch: po 7 – 16 minútach (pri 20°C / RV> 30%)
Doba vytvrdnutia: cca 1 hod. (RV.93%) alebo 18 hodín (RV.15%), max. 24 hodín

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

• Zaistite, aby boli povrchy pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť  priľnavosť.
• Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
• Susediace plochy zakryte fóliou.
• Aplikačné povrchy musia byť čisté a zbavené prachu. Môžu byť vlhké, ale nesmie na nich byť námraza ani ľad.

Príprava nádoby

• Teplota prostredia pri aplikácii produktu by mala byť v rozmedzí od -10 °C až +25 °C.
• Odporúčaná teplota nádoby je +5 až +25 °C.
• Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri izbovej teplote.
• Odstráňte plastový vrchnák z nádoby a nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ.
• Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

• Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
• Rýchlosť vypúšťania peny je regulovaná stláčaním spúšte pištole.
• Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte.
• Neodporúča sa demontovať nádobu, kým nie je úplne prázdna. Pri výmene nádoby novú nádobu silne pretrepte. Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že v pištoli nezostane vzduch.
• Ak nádobu nechcete vymeniť, odstráňte penu z pištole pomocou čističa na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
• Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Odporúčania

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť. V záujme kvality odvedenej práce použite aplikačný nástroj testovaný a schválený výrobcom nádoby.