Popis produktu

Silikónová impregnácia fasád

Ceresit CT 98

Koncentrát na odstránenie nečistôt 

Charakteristika

  • Efektívne odstraňuje špinu z fasády
  • Vysoko účinný
  • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
  • Neobsahuje žieravé látky
  • Odstraňuje špinu, olej aj mastnotu

Oblasti použitia

Ceresit CT 98 slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. CT 98 je vhodný aj na čistenie fasád z vápennocementových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým náterom či fasád vytvorených zo sklad a hliníka. Výrobok je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm. Po umytí fasády pomocou CT 98 je ju možné obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Koncentrát sa môže použiť aj na čistenie a odmasťovanie minerálnych podláh, ktoré boli znečistené ešte pred nanesením následných vrstiev. CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadzu či ľahké uhľovodíky. Môže sa použiť aj na čistenie skla a plastu. Produkt je určený na vnútorné a vonkajšie použitie.

 

Báza: voda a rozpúšťadlá s chráneným vzorcom
Učinné látky: povrchovo aktívne látky, prísady 
Zápach: borovicový
Špecifická hmotnosť:  1,02 kg/dm3
Bod vzplanutia:  žiaden 

Dokumenty na stiahnutie

 

Pracovný postup

Príprava povrchu

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pri použití koncen- trátu v tlakových čistiacich prístrojoch. Týmto spôsobom od- porúčame čistiť fasády, podlahy aj veľké objekty. Pred pou- žitím produktu ho rozrieďte vodou. V prípade zmeny pomeru riedenie vykonajte skúšobné čistenie. Koncentrát nanášajte na zem pomocou štetca, špongie alebo sprejom. Počkajte 10 – 15 minút a odstráňte prípravok pomocou čistej vody za použitia tlakového čističa. V prípade menšieho znečistenia je ho možné odstrániť priamo pomocou tlakového čističa s automatickým dávkovaním prípravku CT 98. Ceresit CT 98 je koncentrovaný prostriedok, pomer riedenia zvoľte podľa stupňa znečistenia, nikdy nepoužívajte neriedený koncentrát!

Spracovanie

Ceresit CT 98 môže spôsobiť poškodenie niektorých mine- rálnych a lakovaných povrchov. Preto sa odporúča vykonať skúšobné čistenie na povrchu, ktorý je čo najmenej viditeľný. Prácu vykonávajte v suchých podmienkach, pri teplote vzdu- chu aj podklad nad bodom mrazu.