Ceresit CT 84

Popis Produktu

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie izolačných polystyrénových dosiek vo vonkajších zložených tepelnoizolačných systémoch ETICS.

Vlastnosti

  • Výťažnosť: až 10 m2 - až o 100% viac než pri tradičných cementových lepidlách.
  • O 15% vyššia lepivá sila než pri tradičných cementových lepidlách.
  • Nízkoexpanzné.
  • Kotvenie po cca 2 hod. - urýchľuje zatepľovacie práce. Pri použití CT 84 a systému Ceresit Ceretherm Express zaberú zatepľovacie práce až o 5 dní menej.
  • Spracovateľné od 0°C a aj pri vysokej vlhkosti - výnimočne vhodné pre práce vykonávané pri nízkej teplote, kedy sa doba schnutia cementových lepidiel výrazne predlžuje.
  • Ideálne pre zatepľovacie systémy (ETICS) - 1 m2 polystyrénových dosiek je lepený iba 100g lepidla CT 84, namiesto 5 kg obvyklých pre cementové lepidlá.
  • Zlepšené tepelno-izolačné schopnosti - CT 84 má oproti tradičným cementovým lepidlám tepelnoizolačné vlastnosti podobné penovému polystyrénu.

Viac info

Polyuretánové lepidlo Ceresit CT 84 Express je určené na lepenie polystyrénových dosiek v exteriéri v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. CT 84 Express je určené na použitie pri vykonávaní zatepľovacích prác pri novostavbách alebo pri rekonštrukciách existujúcich objektov. Už po cca 2 hodinách od nalepenia polystyrénových izolačných dosiek je možné pristúpiť k ich prebrúseniu, montáži hmoždiniek a následnému prestierkovaniu armovacej siete použitím stierkových hmôt Ceresit CT 85, CT 87 alebo ZU. Polyuretánové lepidlo Ceresit CT 84 je tiež určené na lepenie dosiek EPS a XPS penového polystyrénu k podkladom, ako sú keramické tehly, betón, drevo, OSB dosky, stavebná oceľ, betónové tvárnice, sklo, bitúmen, asfaltové izolačné pásy, asfaltové penetrácie a suché murivo pri normálnych alebo nižších teplotách.

 

Balenie:

850 ml kovová nádoba

Pracovný postup

Príprava PU lepidla

Nádobu niekoľko sekúnd energicky pretrepte, odstráňte kryt ventilu a naskrutkujte pištoľ na nádobu držanú s ventilom smerom hore. Pozor. Ventil pištole sa musí odkrútiť. Po naskrutkovaní nádoby sa môže ventil pištole otvoriť a lepidlo sa môže vypúšťať stláčaním spúšte. Pred montážou EPS namontujte začiatočné pásy. CT 84 sa musí nanášať s pištoľou držanou s nádobou smerom nahor, pričom je udržiavaná taká vzdialenosť medzi pištoľou a doskou, aby bola možná správna aplikácia lepidla.

Spracovanie PU lepidla

V prípade lepenia izolačných dosiek v doplnkovom tepelnoizolačnom systéme CT 84 sa aplikácia musí vykonať po obvode dosky vo vzdialenosti asi 2 cm od okraja, a v jednom pruhu cez stred dosky rovnobežne s jeho dlhšími stranami. Pri lepení izolačných dosiek na základovú tepelnú izoláciu naneste CT 84 v 5 zvislých pásoch rovnobežne s kratšou stranou dosky, vo vzdialenosti pribl. 2 cm od okraja.

Lepenie izolačných dosiek

Okamžite pritlačte dosku k stene a pridržte ju slabým pritlačením dlhým hladidlom. Hladkosť povrchu dosiek EPS môže byť prispôsobená do 20 minút po nalepení použitím dlhého hladidla.