Popis produktu

Silikátovo-silikónová omietka hladená zrno 1,5 a 2 mm

Ceresit CT 174 Silikátovo-silikónová omietka hladená zrno 1,5 a 2 mm

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Charakteristika

  • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®
  • stabilný farebný odtieň
  • paropriepustná a hydrofóbna
  • nízka nasiakavosť
  • mechanicky odolná
  • odolná proti poveternostným vplyvom,znečisteniu a UV žiareniu
  • BioProtect - omietka odolná proti plesniam, riasam a hubám
  • pripravená na okamžité použitie
  • umožňuje strojové spracovanie

Oblasti použitia

Omietka Ceresit CT 174 je paropriepustná, hydrofobizovaná a odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a znečisteniu. Omietka Ceresit CT 174 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch a tradičných omietkach. CT 174 je možné tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. V interiéri je možné CT 174 použiť aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Intenzívne a tmavé odtiene omietok odporúčame použiť iba na malých plochách, napr. architektonických detailoch. Silikón-silikátová omietka CT 174 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Balenie: Plastové nádoby 25 kg.
Doba schnutia: cca 15 min.
Spotreba: CT 174 1,5 mm cca 2,5 kg/m²
CT 174 2,0 mm cca 3,4 - 3,7 kg/m²
Odolnosť proti dažďu: po cca 24 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje. CT 174 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna pomocou šikmo držaného dlhého oceľového hladidla. Materiálu sa potom musí dať rovnorodá štruktúra krúživými pohybmi dlhým naplocho držaným plastovým hladidlom, aby sa získal vzhľad štruktúry nahusto uloženého zrnového kameniva.

Nekropte omietku vodou.

Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta (hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou).