Beky, a.s., Snina

Základné fakty

Objekt: Beky, a.s., Snina

Realizácia: 2014